• SARIKÖY-GÜNDOĞAN FAYLARI İLE ÇAN-BİGA FAY ZONUNUN PALEOSİSMOLOJİS


1.1. Amaç, Kapsam ve Gerekçe

Araştırma alanının da içinde bulunduğu Biga Yarımadası, Türkiye’nin sismik olarak son

derece aktif bölgelerinden biri olan Kuzeybatı Anadolu’da yer almaktadır. KB Anadolu’nun

günümüzdeki bölgesel kinematiği içinde gelişen faylardan KD-GB uzanımlı olanlar sıkışmalı,

D-B veya KB-GD uzanımlı olanlar ise açılmalı yapılar şeklinde izlenmektedir (Emre ve

diğerleri, 2011a,b, 2012). Bu çalışmada, MTA tarafından yürütülen “Türkiye Paleosismoloji

Araştırmaları Projesi” kapsamında araştırılan Sarıköy ve Gündoğan Fayları’nın Geç

Kuvaterner-Holosen aktivitesine ilişkin yeni bulgular sunulmakta, geometrileri ve segment

özellikleri dikkate alınarak deprem potansiyeli tartışılmaktadır, Çan-Biga Fay Zonu’na ait ise

genel bilgiler anlatılmaktadır.

KAF dışında, Türkiye genelinde yapılan paleosismolojik çalışmalar ülkenin deprem

tehlike analizleri yapılmasına olanak sağlayan sayı ve nitelikte olmayıp, deprem tehlikesinin

belirlenmesinde kullanılabilecek paleosismolojik veri tabanı mevcut değildir.

Deprem zararlarının azaltılması çalışmalarında uygulayıcı kurum olan Afet ve Acil

Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem

Planı (2011)’nda Türkiye genelindeki paleosismoloji araştırmalarının MTA

koordinatörlüğünde gerçekleştirilmesi kararı alınmış ve bu kapsamda "Türkiye Paleosismoloji

Araştırmaları Projesi" önerilmiştir. Projenin öncelikli amacı MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji

Etütleri Dairesi’nce koordine edilecek ulusal ve uluslararası işbirliği kapsamında, MTA Genel

Müdürlüğü tarafından güncellenmiş olan diri fay haritası bilgileri ışığında ülkedeki aktif

faylarda meydana gelen eski depremlerin tanımlanması ve fayların niteliğinin anlaşılmasına

yönelik yapılan paleosismolojik hendek kazılarının sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu

sonuçların ulusal bir veri tabanında toplanarak deprem tehlike analizlerinde kullanıma

sunulmasıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13844
Rapor Adı SARIKÖY-GÜNDOĞAN FAYLARI İLE ÇAN-BİGA FAY ZONUNUN PALEOSİSMOLOJİSİ
Konu SARIKÖY-GÜNDOĞAN FAYLARI İLE ÇAN-BİGA FAY ZONUNUN PALEOSİSMOLOJİSİ
Yer - Konum ÇANAKKALE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Şeyda OLGUN Prof. Dr. Tolga ÇAN Doç. Dr. Alican KOP Ayhan YAVUZOĞLU Doç. Dr. Tamer Y. DUMAN

SARIKÖY-GÜNDOĞAN FAYLARI İLE ÇAN-BİGA FAY ZONUNUN PALEOSİSMOLOJİS

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13844
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 240,53TL


Etiketler: SARIKÖY-GÜNDOĞAN FAYLARI İLE ÇAN-BİGA FAY ZONUNUN PALEOSİSMOLOJİS