• GİRESUN-ÇANAKÇI-DEREGÖZÜ VE TRABZON-ŞALPAZARIGÖKÇEKÖY S: 201600320 (ER: 3333167) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS ALTIN, BAKIR, MOLİBDEN, ÇİNKO CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

Doğu Pontidler, gerek jeodinamik evrimi açısından gerekse içerdiği volkanojenik masif

sülfit yatakları açısından geçmişte birçok yerbilimcinin ilgisini çekmiştir. Günümüzde de, bölge

hem Geç Kretase yaşlı dasitik- riyolitik volkanizma ile ilişkili Kuroko-tipi yataklar, hem de Geç

Kretase–Eosen yaş aralığında farklı yaştaki magmatik sokulumlarla ilişkili oluşan porfiri, skarn

ve epitermal tip cevherleşmeler nedeni ile hala birçok yer bilimcinin ve madencilik sektörünün

ilgisini çekmektedir.

Bu kapsamda önceki yıllarda yapılan araştırmalardan da Giresun-Çanakçı-Deregözü ve

Trabzon- Şalpazarı -Gökçeköy sahasın cevherleşme açısından önemli olabileceği anlaşılmış ve

sahanın MTA adına ruhsatı alınarak cevherleşmelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Çalışılan alanı, Jura’dan Miyosen’e kadar olan dönemde Neotetis okyanus kabuğunun

kuzeye doğru yitimlenmesi sırasında magmatik yay olarak gelişen Pontidler’in, kuzey zonunda

(Doğu Karadeniz Bölgesi’nde) yer almaktadır. Yayla ilişkili magmatizmaya bağlı olarak

gelişen çok sayıda maden yatağı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri ekonomik-yarı

ekonomik volkanik masif sülfit yatakları, porfiri Cu yatakları, skarn yataklarıdır. Bu bağlamda

buluculuk sahası olan Giresun ili Çanakçı ilçesi, Deregözü ve Trabzon- Şalpazarı-Gökçeköy

bölgesindeki cevherleşmeler ekonomik yönden araştırılmıştır.

Buluculuk talep edilen alan S. 201600320 (ER. 3333167) no’lu ruhsat alanı içerisinde,

Giresun-Çanakçı-Deregözü köyü yöresinde, 1:25.000 ölçekli G42a3, G42a43 paftasında

3647,19 hektar alanı kaplamaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13843
Rapor Adı GİRESUN-ÇANAKÇI-DEREGÖZÜ VE TRABZON-ŞALPAZARIGÖKÇEKÖY S: 201600320 (ER: 3333167) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS ALTIN, BAKIR, MOLİBDEN, ÇİNKO CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum GİRESUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Ümit AYDIN,Aytaç TULUKÇU,Dr. Semiha İLHAN,Tahsin AKSOY,S. Füsun NİĞDELİ

GİRESUN-ÇANAKÇI-DEREGÖZÜ VE TRABZON-ŞALPAZARIGÖKÇEKÖY S: 201600320 (ER: 3333167) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS ALTIN, BAKIR, MOLİBDEN, ÇİNKO CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13843
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 3.252,04TL


Etiketler: GİRESUN-ÇANAKÇI-DEREGÖZÜ VE TRABZON-ŞALPAZARIGÖKÇEKÖY S: 201600320 (ER: 3333167) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS ALTIN, BAKIR, MOLİBDEN, ÇİNKO CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU