• ANKARA-BALA-KESİKKÖPRÜ YÖRESİNDEKİ AR: 201600230 (ER: 3326626) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

Orta Anadolu Kristalin Masifi’nde çok eski zamanlardan beri birçok demir zuhurunun

varlığı bilinmekte olup MTA tarafından bu sahalardaki çalışmalara 1938 senesinde

başlanmıştır. Rapora konu olan Ankara-Bala’daki Kartalkaya ve Ağapınar cevherleşmeleri gibi

Kesikköprü Demir Yatağı çevresinde bulunan yatak ve zuhurlar ise 1950’li yıllardan itibaren

bilinmekte ve dönem dönem bu sahalarda detaylı çalışmalar yürütülmektedir. Kesikköprü

Demir Yatağı, İç Anadolu Bölgesinin halen işletilen en büyük maden yatağıdır. Çoğu üretilmiş

yaklaşık 15 milyon ton demir rezervine sahiptir. Yatağın kuzeydoğusunda Ağapınar,

güneydoğusunda ise Bugüz ve Yellice demir yatakları bulunmaktadır. Kartalkaya

cevherleşmesi ise Bugüz yatağının güneyinde yer almaktadır. Kesikköprü Demir Yatağı’nın

çevresinde yer alan görece küçük rezervli bu cevherleşmeler, demir fiyatlarına bağlı olarak

dönem dönem işletilmektedir.

Ruhsat sahasında Kırşehir Kristalen Kompleksi’ne ait litolojiler yüzeylemektedir.

Cevherleşme, Geç Kretase yaşlı Çiçekdağı granitoidlerinin Paleozoyik yaşlı Bozçaldağ

mermerlerine sokulum yapmasıyla mermerler içerisinde ve dokanaklarda oluşmuş skarn tip bir

cevherleşmedir. Ana cevher minerali manyetit olup yaygın olarak martitleşme sonucunda

hematite dönüşmüş olarak izlenir. Pirit, kalkopirit, pirotin, galen, sfalerit, rutil, ilmenit, dijenit,

markazit ve mangan mineralleri manyetitlere eşlik eden tali minerallerdir. Cevher

minerallerinin dönüşüm ürünlerinden limonit, malahit ve kovellin yaygın olarak parajenezde

gözlenir. Cevherleşmeye eşlik eden skarn mineralleri granat, piroksen ve kısmen epidot olup

az miktarda skapolit de gözlenmektedir. Gang minerali olarak karbonat ve kuvars

izlenmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13823
Rapor Adı ANKARA-BALA-KESİKKÖPRÜ YÖRESİNDEKİ AR: 201600230 (ER: 3326626) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu DEMİR
Yer - Konum ANKARA-BALA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Mustafa MERCAN Dr.Deniz TİRİNGA Celalettin CANIGÜR

ANKARA-BALA-KESİKKÖPRÜ YÖRESİNDEKİ AR: 201600230 (ER: 3326626) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13823
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.987,54TL


Etiketler: ANKARA-BALA-KESİKKÖPRÜ YÖRESİNDEKİ AR: 201600230 (ER: 3326626) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU