• KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KARADUT KÖYÜ AR: 201700026 (ER:3345076) NO’LU IV. GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASINA AİT BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK KESTİRİM RAPORU

Bu proje; 2018-32-13-29 proje numarasıyla yürütülmüş olup, çalışmalar

28.03.2018 tarihinde Elbistan (K. Maraş) merkezli başlatılmıştır.

Ruhsat sahasındaki hammadde feldspat’tır. Bu sahadaki feldspatlar K-feldspat

ve Na-feldspat özelliğinde olup feldspat mineralleri ortoklas ve mikroklin ve albittir.

Ruhsat sahasında egemen feldispat litolojisini Na-feldispatlar oluşturur. 2018

yılında ruhsat sahasında farklı lokasyonlarda 47 noktada toplam 8249.15m karotlu

sondaj gerçekleştirilmiştir.

Sahadaki feldspat cevherleşmesi, Havcılar metagraniti içerisinde yer alır. Bu

metagranitler Yiğitbaş (1989) tarafından Paleozoyik, Baydar (1989) tarafından Geç

Kretase, Yılmaz, A. vd. (1992) tarafından da Paleozoyik sonu ya da Mesozoyik yaşlı

kabul edilmiştir. Oysa bu granitoyidler Doğanşehir-Karabölük Mahallesi-Sürgü Çayı

vadisi koridorunda Kretase yaşlı Guleman ofiyoliti ve Kretase yaşlı Berit metaofiyolitini

kesmektedir. Ayrıca birimdeki muskovit-biyotit gnays ve biyotit-hornblend gnayslardan

elde edilen hornblend ve biyotit minerallerinde yapılan K/Ar yaşlandırmasında bu

metagranitlerin 49.0± 2.2 ve 45.2±1.7 my (İpreziyen-erken Lütesiyen) yaşları elde

edilmiştir (Şekil 6.13.4).

Ruhsat sahası Kahramanmaraş-Göksun-Karadut mevkiinde olup

(AR:201700026), söz konusu sahanın Göksun ilçesine olan uzaklığı 47km, Elbistan

ilçesine olan uzaklığı ise 42km civarındadır. Ruhsat sahası L37-c3, L38-d4

paftalarında olup 1987,56 hektar’dır.

Yapılan sondajlı çalışmalara göre, bu sondajlarda kesilen egemen feldispat türü

Na-feldispat olup, ortalama %8.24 alkali toplamlarına (Na2O+K2O) sahiptir. T.S.E.

feldispat standartlarına göre; alkali toplamı %8 ve %0.7 Fe2O3 değeri 3. sınıf, alkali

toplamı %9 ve %0.5 Fe2O3 değeri 2. Sınıf, alkali toplamı %10 ve %0.3 Fe2O3 değeri 1.

Sınıf feldispatı ifade etmektedir.

Ruhsat sahası ve yakın çevresinde Prekambriyen’den Miyosen yaş aralığına

kadar farklı çökelme ve tektonik ortamlarda oluşmuş farklı yapısal birimler yer

almaktadır. Ruhsat sahasındaki alkali feldispatlar Alt-Orta Eosen yaşlı Havcılar

Metagraniti kayaçları içerisinde yer alır. Havcılar Metagraniti önceki yıllarda bölgede

çalışmalar yapan farklı araştırmacılar tarafından farklı isimlerde tanımlanmıştır. 


Rapor Özellikleri
Rapor No 13821
Rapor Adı KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KARADUT KÖYÜ AR: 201700026 (ER:3345076) NO’LU IV. GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASINA AİT BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK KESTİRİM RAPORU
Konu FELDİSPAT
Yer - Konum KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Necmi KIRAL Dr. Yavuz BEDİ

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KARADUT KÖYÜ AR: 201700026 (ER:3345076) NO’LU IV. GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASINA AİT BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK KESTİRİM RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13821
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 4.936,00TL


Etiketler: KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KARADUT KÖYÜ AR: 201700026 (ER:3345076) NO’LU IV. GRUP FELDİSPAT RUHSAT SAHASINA AİT BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK KESTİRİM RAPORU