•  EĞİRDİR GÖLÜ VE GÜNEY KESİMİNİ KONTROL EDEN KOVADA, BARLA VE MAHMATLAR FAYLARININ PALEOSİSMOLOJİSİ


Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı

bünyesinde yürütülmekte olan “Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi” kapsamında

2017 yılı çalışma dönemi içerisinde Kovada, Barla ve Mahmatlar faylarına (Şekil 1) ait

paleosismoloji çalışması yapılmış ve elde edilen bilgiler bu raporda detaylı olarak sunulmuştur.

Söz konusu faylara ilişkin önceki çalışmalar ve bu proje kapsamında yürütülen çalışmalar

raporun farklı bölümlerinde özetlenmiştir.

Kovada fayı, Eğirdir Gölü güneyinde yer alan Kovada Gölü’nü batıdan sınırlamaktadır

ve Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası’nda 33 km uzunlukta ve yaklaşık K-G doğrultulu, sağ

yanal doğrultu atımlı Kuvaterner fayı olarak tanımlanmıştır. Açılan hendeklerde fayın türüne

ve ürettiği son depreme ilişkin veri olmamasına rağmen Eğirdir ilçe merkezi ve güneyinde

gözlenen fay düzlemlerinden alınan kinematik veriler ve arazi gözlemleri fayın türünün yer yer

kıvrımlanmalara (ondülasyon) sahip farklı yan yatım açıları (45°-75°) sunmasının yanında

genel olarak sağ yanal bileşene sahip verev atımlı normal bir fay olduğunu göstermiştir. 2017

yılı arazi programında bulunan bir diğer fay olan Barla Fayı, Yenilenmiş Türkiye Diri Fay

Haritası’nda yaklaşık 14 km uzunlukta ve K30°D doğrultulu, 65° - 70° GD’ya eğimli, normal

fay karakterine sahip Holosen fayı olarak haritalanmıştır. Fay üzerinde açılan hendeklerde

özellikle temel birimler ile farklı yaştaki birimler arasındaki sınırı belirleyen ve güncel çökellere

kadar uzanan deformasyon izleri gözlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Barla Fayı’nın

Holosen döneminde yüzey yırtılmasıyla sonuçlanmış depremler üreten normal bir fay olduğu

belirlenmiştir. Son olarak Mahmatlar Fayı, Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası’nda Holosen

aktivitesine sahip 14 km uzunluğunda ve yaklaşık K-G doğrultulu, 70° - 75°B’ya eğimli bir

normal fay olarak haritalanmıştır. Yoğun tarım faaliyetleri ve morfolojinin elverişli olmaması

nedeniyle bu fay üzerinde uygun kazı alanı belirlenememiş, sadece faya ait kinematik

özelliklerin ortaya konması amacıyla paleostres analizleri ve arazi gözlemleri yapılmıştır.

Güncel çökellerin fay düzlemi ile olan ilişkisi, deformasyon türü ve fay kayma verileri güncel

tektonik rejimle olan uyumluluğu değerlendirildiğinde Mahmatlar Fayı’nın aktif bir fay olduğu

belirlenmiş, faylanma mekanizmasının ise doğrultu atım bileşenli normal bir fay olduğu bu

çalışma ile de belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13809
Rapor Adı EĞİRDİR GÖLÜ VE GÜNEY KESİMİNİ KONTROL EDEN KOVADA, BARLA VE MAHMATLAR FAYLARININ PALEOSİSMOLOJİSİ
Konu PALEOSİSMOLOJİ
Yer - Konum EĞİRDİR GÖLÜ KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ARALIK 2019
Yazarlar Şule GÜRBOĞA Meryem KARA Ayhan YAVUZOĞLU Selim ÖZALP Hasan ELMACI

EĞİRDİR GÖLÜ VE GÜNEY KESİMİNİ KONTROL EDEN KOVADA, BARLA VE MAHMATLAR FAYLARININ PALEOSİSMOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13809
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 138,00TL


Etiketler: EĞİRDİR GÖLÜ VE GÜNEY KESİMİNİ KONTROL EDEN KOVADA, BARLA VE MAHMATLAR FAYLARININ PALEOSİSMOLOJİSİ