• AMASYA-MERZİFON-UZUNYAZI AMO-2015/8 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


Amasya ili, Merzifon ilçesi, Uzunyazı köyü ve çevresini içerisine alan ve 2015

yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından alınan Amasya-Merzifon-Uzunyazı ARA.

05.00.2015.JEO.2 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ve çevresinde yapılan

jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimyasal çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen sondaj (AMO-

2015/8) çalışması ile ruhsat sahası ve çevresindeki jeotermal sistemin araştırılması,

potansiyelin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmıştır.

AMO-2015/8 jeotermal sondajının gerçekleştirildiği Amasya-Merzifon-Uzunyazı

ARA. 05.00.2015.JEO.2 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının içinde kaldığı

bölge Sakarya kıtası ile İzmir-Ankara-Erzincan okyanusunun kayaçlarını içine alan ve

güneyde bulunan Neotetis’e ait okyanusal litosferin Kretase boyunca Sakarya kıtasının

altında tüketildiği bir alanda bulunmaktadır (Şengör ve Yılmaz 1981). Sakarya kıtasının

temelini Permo-Triyas yaşlı Tokat metamorfitleri, Permiyen yaşlı Gelinsini Formasyonu

ve Triyas yaşlı Karakaya Formasyonu oluşturmaktadır. Alt Karbonifer’de Sakarya

kıtasında oluşan Hersiniyen orojenezi sonrasında transgresyonla Permiyen’de kırıntı ve

karbonatlardan oluşan Gelinsini Formasyonu çökelmiştir. Triyas’taki gerilme

kuvvetlerinin artmasıyla havza derinleşmiş, kırıntı, karbonat, volkanit ile Paleozoyik ve

Permiyen yaşlı olistolitlerden oluşan Karakaya Formasyonu oluşmuştur. Orta-Üst

Triyas’ta neritik karbonatların gelmesiyle Triyas havzası kapanmıştır. Liyas’taki

transgresyonla Orta Jura-Alt Kretase yaşlı (Soğukçam Formasyonu) şelf, yamaç ve

pelajik kireçtaşları çökelmiştir. Bunların yanısıra güneydeki okyanus Kretase boyunca

tüketilmiş olup, yığışım prizması ve melanjlar oluşmuştur (Hakyemez ve diğerleri, 1986).

Turoniyen sonrası sıkışmanın devam etmesiyle kalkalkelen nitelikteki ada-yayı

volkanizması ve yay önü/ardı çökelleri oluşmuştur. Melanjlaşma ve ada yayı

volkanizması Üst Kretase’deki dalma batmanın iki göstergesidir. Yığışımın üzerine

neritik karbonatlar çökeldikten sonra Paleosen’deki fliş çökelimi devam etmiştir. Daha

sonra volkanizmanın devam etmesi, yelpaze deltası çökelleriyle birlikte derin denizel

ortam kapanmaya başlamıştır. Bölgede Paleosen ve Alt Eosen döneminde biriken sıkışma

ile birlikte ofiyolitler Lütesiyen öncesi temel üzerine retroşariye olmuştur (Yılmaz ve

Tüysüz, 1984). Bu olay Kırşehir Masifi ile Sakarya Kıtası’nın kıta kıta çarpışmasını

göstermekte ve İzmir-Ankara-Erzincan okyanusun kapanmasına işarettir. Lütesiyen’de

sığ denizel birimlerden sonra Üst Eosen-Oligosen’de sıkışmanın iyice artmasıyla asidik

mağma sokulumuyla (Tavşandağı granitoyidi) havza yükselmiştir. Üst Miyosen-

Pliyosen’de karasalların üzerine gölsel jipsli seviyeler ve Kuvaterner’de güncel çökeller

gelmiştir (MTA, 2002).

Amasya-Merzifon-Uzunyazı ARA. 05.00.2015.JEO.2 no.lu jeotermal kaynak

arama ruhsat sahasında gerçekleştirilen AMO-2015/8 jeotermal sondajı 2.200 m’de

tamamlanmıştır. Artezyenik olarak 8 l/sn. üretime sahip olan kuyunun kompresörlü

üretimi 14 l/sn. ve her iki durumda üretim sıcaklığı 69 °C dir. Yapılan kuyu test

çalışmalarına göre kuyu içi maksimum statik sıcaklık 94,05 °C (2.175 m’de), enjeksiyon

endeksi 1,38t/sa./bar, üretim endeksi ise 3,12 t/sa./bar olarak ölçülmüş, 1.550-1.600 m'ler

arası üretim zonu olarak tespit edilmiştir. Kuyudan üretilen su, Uluslararası

Hidrojeologlar Birliği (AIH) sınıflamasına göre sodyumlu, klorürlü, sülfatlı, florürlü,

sıcak ve mineralli sular sınıfına girmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13805
Rapor Adı AMASYA-MERZİFON-UZUNYAZI AMO-2015/8 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL
Yer - Konum AMASYA-MERZİFON-UZUNYAZI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Fatih Mehmet ÖZİÇLİ Adnan GÜVEN İsmail ÖZTEL Safa BAKRAÇ

AMASYA-MERZİFON-UZUNYAZI AMO-2015/8 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13805
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 185,62TL


Etiketler: AMASYA-MERZİFON-UZUNYAZI AMO-2015/8 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU