• İSTANBUL SİLİVRİ SİNEKLİ İSS-2018/04 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


Trakya Bölgesi Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında gerçekleştirilen İstanbul-Silivri-Sinekli İSS-2018/04 jeotermal sondaj çalışması ile AR: 2015/10 no.lu Silivri Sinekli jeotermal kaynak arama ruhsat sahası jeotermal enerji olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir.

İSS-2018/04 jeotermal sondajının gerçekleştirildiği AR: 2015/10 no.lu İstanbul, Silivri, Sinekli jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ve civarı stratigrafisi, İSS-2018/04 jeotermal sondajı ve bölgede yapılan diğer sondaj çalışmaları (İSB-2017/2 (Beker ve Bakraç, 2018) ve İSK-2017/07 (Beker ve diğ., 2018)) ardından, yüzeyde izlenen ve izlenmeyen birimler olarak şekillenmiştir. Alttan üste doğru, Orta-Üst Eosen yaşlı Koyunbaba Formasyonu, Üst Eosen-Alt Oligosen yaşlı Soğucak Formasyonu, Üst Eosen yaşlı Ceylan Formasyonu, Üst Eosen-Alt Oligosen yaşlı Mezardere Formasyonu ve Oligosen yaşlı Osmancık Formasyonu yüzeyde izlenmeyen ancak İSS-2018/04 jeotermal sondajında kesilen litolojilerdir. Bu birimler birbiri üzerine uyumlu olarak gelir. Osmancık Formasyonu üzerine yüzeyde izlenen diğer formasyonlar gelir. Bunlar Osmancık Formasyonu üzerine uyumlu bir şekilde gelen Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Danişmen Formasyonu, yine Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Çantaköy Formasyonu ve Çantaköy Formasyonu Sinekli üyesi, bunların üzerine uyumsuzlukla gelen Üst Miyosen yaşlı Ergene Formasyonu Yarmatepe ve Velimeşe üyeleri ile bunlar üzerine yine uyumsuzlukla gelen Kuvaterner yaşlı taraça ve alüvyon çökelleridir.

İSS-2018/04 jeotermal sondajı çalışması 1.500 metre derinlikte tamamlanmıştır. Delme, kuyu içi jeofizik log ölçüleri ve teçhiz işlemlerinin ardından kuyuda gerçekleştirilen asitleme uygulamaları sonrası üretim ve test çalışmaları neticesinde 3 l/sn. debi ve 44,5 0C sıcaklıkta kompresör üretimine sahip sıcak su elde edilmiştir. Test çalışmalarında kuyu içinde ölçülen en yüksek sıcaklık 79,66 oC (1.455 metredeki statik sıcaklık)’dir.

İSS-2018/04 jeotermal sondajından üretilen su, Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (IAH, 1979)’nin öngördüğü sınıflamaya göre sodyumlu, klorlu, bromürlü, florlu, mineralli, sıcak su sınıfına girmektedir. Piper diyagramında yapılan değerlendirmeye göre, İSS-2018/04 jeotermal sondajına ait su numunesinde, Cl- + SO42-> HCO3- + CO3- ve Na++K+ > Ca2++Mg2+ olup bu sular tuzlu ve sodalı sulardır. Bu sular ayıca karbonat olmayan alkalilerin karbonat alkalilerden büyük olduğu, yani karbonat olmayan alkalileri %50’den fazla olan, NaCl, NaSO4 ve KCl’lü sulardır. Bu sularda alkaliler ve güçlü asitler egemendir. Deniz ve çok acı sular bu gruptadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13802
Rapor Adı İSTANBUL SİLİVRİ SİNEKLİ İSS-2018/04 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum İSTANBUL SİLİVRİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi NİSAN 2019
Yazarlar Sinan SARP Safa BAKRAÇ

İSTANBUL SİLİVRİ SİNEKLİ İSS-2018/04 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13802
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 123,00TL


Etiketler: İSTANBUL SİLİVRİ SİNEKLİ İSS-2018/04 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU