• KAYSERİ-İNCESU-SUBAŞI KİS-2016/9 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi’nce, Kayseri-

AR: 38/2014-13 no.lu İncesu-Subaşı jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında

gerçekleştirilen KİS-2016/9 jeotermal araştırma sondajı ile akışkan üretimi ve ruhsat

sahası jeotermal enerji olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir.

Sondajın gerçekleştirildiği AR: 38/2014-13 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat

sahası ve içinde kaldığı bölgede temelde Devoniyen-Permiyen aralığında çökelmiş şist

ve kristalize kireçtaşlarından oluşan ve yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş

olan Yahyalı İstifi içerisindeki Yellibel ve Karlığıntepe formasyonlarına ait birimler yer

almaktadır. Yahyalı istifini Üst Kretase yaşlı Aladağ ofiyolit napı tektonik olarak

üzerlemektedir. Bütün bu birimlerin üzerinde ise uyumsuz olarak Orta Eosen-

Kuvaterner aralığında çökelmiş volkanik ve sedimanter kayaçlar yer almaktadır. İstif,

Kuvaterner yaşlı traverten, yamaç molozu, eski alüvyon ve alüvyonlarla son bulur.

Kayseri-İncesu-Subaşı KİS-2016/9 jeotermal araştırma sondaj kuyusu, 2.753

metre derinlikte tamamlanmıştır. Sondajda; 0,00-5,00 m’ler arasında toprak örtü ve

alüvyon, 5,00-30,00 m’ler arasında Kuvaterner yaşlı Erciyes volkanikleri, Andezitik

Lav Akıntıları birimine ait gri, siyah renkli andezit, 30,00-210,00 m’ler arasında Üst

Pliyosen yaşlı İncesu İgnimbiriti, 210-270 m’ler arasında Üst Pliyosen yaşlı Kızılkaya

İgnimbiriti, 270,00-560,00 m’ler arasında Üst Miyosen yaşlı Çataltepe bazaltı, 560,00-

920,00 m’ler arasında Üst Miyosen yaşlı Tüllücetepe Domu’na ait gri-pembe renkli

dasit, 920,00-1.035,00 m’ler arası Üst Miyosen yaşlı Tekkedağ Volkaniti’ne ait altere

andezitler, 1.035-1.345 m’ler arasında Orta-Üst Miyosen yaşlı Ürgüp Formasyonu’na

ait volkanik ara katkılı gölsel çökeller, 1.345-2.753 m’ler arasında ise Alt-Orta Miyosen

yaşlı Yeşilhisar Formasyonu’na ait kömür ara seviyeli kiltaşı, çakıltaşı ve kumtaşı

seviyeleri kesilmiştir. Sondaj 2.750-2.753 m’ler arası karot alınarak tamamlanmıştır.

Karot numunesi killi kumtaşı olarak tanımlanmıştır.

Kayseri-İncesu-Subaşı KİS-2016/9 jeotermal araştırma sondaj kuyusunda

ilerleme, 519,40 m’ye kadar 17 1/2'' çaplı matkapla, 519,40-1.400,00 m’ler arasında 12

1/4'' çaplı matkapla, 1.400,00-2.750,00 m’ler arasında 8 1/2'' çaplı matkapla, 2.750,00-

2.753,00 m’ler arasında ise karotlu olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Üst seviyelerden

düşük sıcaklıklı akışkan karışmasını önlemek ve kuyu emniyetini sağlamak amacıyla

0,00-511,15 m’ler arasına 13 3/8” , 0,00-1.393,50 m’ler arasına ise 9 5/8” çaplı kapalı

muhafaza boruları inilmiş ve boru arkaları çimentolanmıştır. 2.753,00 m’de bitirilen

jeotermal araştırma sondaj kuyusu, 1.378,06-2.750,00 m’ler arasına 6 5/8” çaplı kapalı ve

filtreli borular liner olarak inilerek teçhiz edilmiştir.

Kayseri AR: 38/2014-13 no.lu İncesu-Subaşı jeotermal kaynak arama ruhsat

sahasında gerçekleştirilen KİS-2016/9 jeotermal araştırma sondajı 2.753 metre

derinlikte tamamlanmış olup artezyenik olarak 18 l/sn., kompresörle 20 l/sn. debi ve

45,2 °C sıcaklıkta sıcak su üretimi sağlanmıştır.

Suların sınıflaması, suların yüzeye ulaşana kadar geçirdikleri süreç, su-kayaç

etkileşimi, karışım oranı, hidrokimyasal fasiyes ve sahanın hidrokimyasal tarihçesinin

ortaya konulması amacıyla üretim esnasında kuyudan sıcak su numunesi alınarak MTA

Genel Müdürlüğü laboratuarlarında numunenin analizi gerçekleştirilmiştir. Uluslararası

Hidrojeologlar Birliği (IAH) sınıflamasına göre, KİS-2016/9 jeotermal araştırma

kuyusundan üretilen su sodyumlu, klorlü, borlu, demirli, arsenikli, mineralce zengin,

sıcak sular sınıfına girmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13801
Rapor Adı KAYSERİ-İNCESU-SUBAŞI KİS-2016/9 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL
Yer - Konum KAYSERİ-İNCESU-SUBAŞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ŞUBAT 2019
Yazarlar Ömer KESGİN Serkan KARACA Levent İLDEŞ Ali AKAR

KAYSERİ-İNCESU-SUBAŞI KİS-2016/9 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13801
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 183,48TL


Etiketler: KAYSERİ-İNCESU-SUBAŞI KİS-2016/9 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU