•   KASTAMONU-DOĞANYURT S: 201201287 (ER: 3122249) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ ve KAYNAK TAHMİNİ RAPORU


Bu çalışma, Kastamonu ili Doğanyurt yöresi ve civarını kapsayan S:201201287

numaralı ruhsat sahasında yapılmıştır. Çalışmalar 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında

Maden Ön Etütleri projesi kapsamında, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Ruhsat Etüdleri Projesi

kapsamında tamamlanmıştır.

Ruhsat sahası, 2012 yılında Jeoloji Yüksek Mühendisi Meftun PEHLEVAN tarafından

grafit olarak MTA adına ruhsatlandırılmış olup, aynı yıl ruhsat sahasında prospeksiyon

çalışmaları ve 1/10.000 ölçekli maden jeolojisi haritası yapılarak grafit içeren ve potansiyel

olan alanlar saptanmıştır. Grafitli zon oluşturan alanlarda mostra temizliği ve yarmalar

yapılmış, Grafit potansiyeli olan alanlarda sondaj lokasyonları belirlenmiş olup, daha sonraki

yıllarda sondaj çalışması yapılmıştır.

Bölge kuzey ve güney Orta Pontidler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ruhsat alanı, Orta

Pontid’lerin kuzey zonunun doğu kısmında bulunmaktadır. Bu alanın Sakarya Zonu tarafında,

altta Küre Kompleksi bulunur. Küre Kompleksi, ofiyolit ve Alt-Orta Triyas yaşlı pelajik

kireçtaşları üzerine çökelmiş Geç Triyas yaşlı türbiditlerden (Akgöl Formasyonu) oluşur.

Erken-Orta Jura’da Küre bölgesi önemli bir termal olay geçirmiştir. Bu dönemde Kastamonu

granitoyidini içeren magmatik ve metamorfik kayaçlar Orta Jura’da metamorfizma geçirmiştir.

Yine Orta Jura’da Küre Kompleksi’ni ve metamorfik kayaları kesen irili ufaklı magmatik

sokulumlar bölgeye yerleşmiştir. Küre Kompleksi ve Jura yaşlı kristalen kayaları üzerinde

uyumsuzlukla karasal kırıntılılar (Bürnük formasyonu) ve Üst Jura-Alt Kretase yaşlı sığ denizel

kireçtaşları (İnaltı Formasyonu) yer alır. Bu birimler, Alt Kretase yaşlı Ulus formasyonu

türbiditleri ile örtülüdür. Ulus formasyonu burada düşük dereceli metamorfik kayalar üzerinde

faylı olarak yer alır. Ulus formasyonu üzerinde ise uyumsuzlukla Geç Kretase yaşlı pelajik

kireçtaşları ve volkanitler (Gökçeağaç formasyonu ve İnebolu volkanitleri) bulunmaktadır.

Organik maddelerin kömürleşmeye uygun ortam koşullarında oluşumu sonrası, ortamda

meydana gelen ısı ve basıncın etkisi ile uçucu bileşenlerini kaybedip fiziksel ve kimyasal

özelliklerinin değişmesi sonucu oluşan karbon mineraline grafit denmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13796
Rapor Adı KASTAMONU-DOĞANYURT S: 201201287 (ER: 3122249) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ ve KAYNAK TAHMİNİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum KASTAMONU-DOĞANYURT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Meftun PEHLEVAN

KASTAMONU-DOĞANYURT S: 201201287 (ER: 3122249) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ ve KAYNAK TAHMİNİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13796
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.785,00TL


Etiketler: KASTAMONU-DOĞANYURT S: 201201287 (ER: 3122249) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ ve KAYNAK TAHMİNİ RAPORU