• BALA CİBARI KÖPEK TEPE MEVKİİNDEKİ DİSSEMİNE BAKIR ZUHURUNDA DEĞİŞKEN FREKANSLI I.P. ETÜDÜ RAPORU

1. ÖNSÖZ
        29.10.1963 ve 27.11.1963 tarihleri arasında Bala civarındaki bakır izleri üzerinde değişken frekans indüklenmiş polarizasyon metodu ve aletinin denenmesi gayeli etüt jeofizikçi A. Gökışık Jeofizikçi A. Necioglu ve Topograf M. Keskin tarafından yapılmıştır.
        Alet ve metot hakkında istenilen gerekli bilgiler elde edilmiş ve başka bir rapor halinde verilmiştir. Bu beyanda elde edilmiş olan anomaliler sahanın maden durumunu aydınlatmaya kafi olmayacağı da aşikardır.
        Bununla beraber elde edilmiş olan anomalilerin sahanın maden durumunun aydınlatılması yönünden de incelenmesi arzu edildiğinden aşağıdaki rapor hazırlanmıştır.

2. JEOLOJİ
        Saha jeolojik olarak Jeolog Brabers tarafından detaylı olarak incelenmiş olduğundan raporda yalnızca uzun profilin geçtiği istikametteki bir jeolojik kesit eklidir.
        Sahanın bakır muhteviyatı dissemine kalkopirit, diyabaz içinde veya diyabazın içindeki kuvars kütleleri ininde dissemine halde bulunmaktadır.
        Ankara-Kaman Şosesi'nin geçmekte olduğu vadi bir fay neticesinde husule gelmiş olup faylaşma sonunda meydana gelmiş olan graben 50-60 m'den daha kalın bir alüvyon ile dolmuştur. Daha, fazla jeolojik bilgi Brabers'in raporundan edinilebilir.

3. ETÜDÜN ÖZELLİKLERİ
        Etüt iki kesit, 4 rezistivite sondajı ve metal faktör üzerine yapılmış müteaddit deneylerden ibarettir. Etütte çeşitli frekanslarda ceman 1100 ölçü yakılmıştır.
        Etüdün gayesi olan aletin ve metodun denenmesi sahada bulunan kuvars içinde dissemine pirit; (Köpek Tepe) Sekonder Malakit (Kara Ali) ve bir de fay strüktürlerinde yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3621
Rapor Adı BALA CİBARI KÖPEK TEPE MEVKİİNDEKİ DİSSEMİNE BAKIR ZUHURUNDA DEĞİŞKEN FREKANSLI I.P. ETÜDÜ RAPORU
Konu I.P. ETÜDÜ
Yer - Konum ANKARA BALA-KÖPEK TEPE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1965
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AKIN GÖKIŞIK

BALA CİBARI KÖPEK TEPE MEVKİİNDEKİ DİSSEMİNE BAKIR ZUHURUNDA DEĞİŞKEN FREKANSLI I.P. ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03621
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 138,73TL


Etiketler: ANKARA, BAKIR, BALA, I.P. ETÜDÜ, KÖPEK TEPE, 3621