• ÇANKIRI VE SUNGURLU ÇEVRESİNDE YAPILAN PITASYUM TUZU PROSPEKSİYONU HAKKINDA RAPOR

ÖNSÖZ
     
1963 Ocak ayında MTA Genel Direktörlüğü tarafından Türkiye'de potasyum tuzları üzerinde prospeksiyonda bulunmakla görevlendirildik. Mevcut literatüre dayanarak, Türkiye'nin potasyum tuzu zuhurlarını etüt ettim ve 1963 arazi mevsimi için bir çalışma programı tertipledim. Bu program, potasyum ihtivalı ve evaporitik olmayan minerallerin (leuzit, glaukonit ve alünit) yanı sıra özellikle Tersiyer ve resant tuz çökeleklerinin etüdünü de kapsamakta idi (1).
      Orta Anadolu'nun Oligosen-Miosen'e mensup saliner tabaka serisi, bence bir potasyum tuzu prospeksiyonu için çok elverişli görülmüştür. Tamamen nazari olarak bu saha içindeki Oligosen-Miosen çevresinde, potasyum tuzu teşekkülü için gerekli ön şartların mevcut olması gerekmekte idi. Bu ön şartlardan kurak ile yarı kurak iklim, epikontinantal tebahhur havzaları ve bunların açık denizlerle olan bağlantısı, öte yandan sinsedimanter çöküntü zonları ile bunlarla ilişik bar teşekkülleri ve nihayet potasyum ihtivalı ana salamuraların derin ve merkezi havza bölümlerindeki kristalizasyonları ele alınmıştır. Potasyum tuzu imkanlarına işaret eden önemli hususlardan tuz tektoniği ve kalın kaya tuzu yatakları sayılabilir.
       Potasyum tuzu prospeksiyonu geniş bir ilmi temel üzerinde planlanmıştır. Etüt çevrelerinin stratigrafi ve tektonik durumlarının tetkiki için,çalışmalara geniş bir saha tahsis olunmuştur. Stratigrafik müşahedelerin, sedimantasyon şartları yeniden meydana getirmeleri (rekonstrüksiyon) ve tektonik üslubun, tuz teressübü bakımından daha tamamlayıcı bilgiler vermeleri hedef tutulmuştur. Prospeksiyonun ağırlık noktası numune alımına tahsis olunmuştur. Bu cümleden olarak, bütün tabii ve suni tuz aflörmanlarından esaslı numuneler alınmıştır. Her türlü tuzlu suların çıktığı erişilebilir noktalardan da yeteri kadar numune alınmış bulunmaktadır.
        Numunelerin K2O tenörleri MTA Kimya Laboratuvarı'nda alev fotometrisi usulleri ile tayin edilmiştir. Saha testi olarak da yüksek hassasiyette olan Dipikrylamin (pikrin asidi tuzu) başarı ile tatbik edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3502
Rapor Adı ÇANKIRI VE SUNGURLU ÇEVRESİNDE YAPILAN PITASYUM TUZU PROSPEKSİYONU HAKKINDA RAPOR
Konu POTASYUM
Yer - Konum ÇANKIRI SUNGURLU
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 01.03.1964
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.HANS BEER

ÇANKIRI VE SUNGURLU ÇEVRESİNDE YAPILAN PITASYUM TUZU PROSPEKSİYONU HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03502
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 459,27TL


Etiketler: ÇANKIRI, ÇORUM, POTASYUM, SUNGURLU, 3502