• ELMALININ DOĞUSUNDA BULUNAN KEMER-TEKİROVA-ATBÜKÜ-ADRASAN KROMİT SAHASI İLE FİNİKE-KUMLUCA"NIN KUZEYİNDE BULUNAN GÖDENE-SAZAK-BOŞNAK KROMİT SAHASI (ANTALYA)

1. GİRİŞ
      1952 yılında Türkiye'deki kromit yataklarını ilk defa etüt ettiğim zaman, G.Hiessleitner (1951, 1952, 1954, 1955) ile mutabık olarak, Güney Anadolu Peridotit Masifleri'nin Paleozoik veya Prepaleozoik yaşında olmaları gerektiği hususunda henüz hiçbir şüphem yoktu. Peridotitlerin tabanında sık-sık tezahür eden kristalin şistlerin de buna delalet ettiği anlaşılıyordu. Bu noktai nazarı esas almak suretiyle 1955 yılında Türkiye'deki kromit yatakları üzerine hazırlanmış olan bütün literatürü, bilhassa modern harita etütlerinden elde edilen neticeleri ve rejyonal jeolojik-tektonik münasebetleri de imkan nispetinde nazarı itibaren almaya çalışarak, esaslı şekilde tetkike başladım.
       İlk defa P.de Wijkerslooth (1941) Türkiye'nin kromit bölgelerini toplu olarak ele almış ve burada modern tektonik-magmatik-petrolojik noktai nazarlardan da istifade edilmiştir. Bunların en mühimlerinden birine henüz layık olduğu önem verilmemiştir: 200-500 km genişliğinde ve binlerce km uzunluğunda olan büyük bir projende intruzif ve ekstruzif magmatizma ekseriye az veya çok mikyasta birbirine bağlı durumda tezahür etme temayülündedir. Magmatizmanın her iki şeklinin takriben aynı zamana tesadüf ettiği anlaşılmakta olup, tamamlanmış bir orojenin aksiyal uzanımında, orojenin mecmuunun daha sonraki yükselme ve aşınma seviyesine göre, yer yer ekstruzif elemanlar yer yer de intruzif elemanlar ekseriyeti teşkil edebilmektedir.
        Türkiye'nin bazik magmatizması birinci derece önemi haiz olan bu noktai nazardan tetkik edildiği zaman, ekseriye bazaltik menşeli Paleozoik'e ait bir intruzif ve ekstruzif magmatizmanın mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu esas üzerine P.de Wijkerslooth (1941) bir "Paleozoik Yaşlı Merkezi Krom Cevheri Bölgesinin" mevcudiyetini tespite muvaffak olmuştur. Orhanali ile Bursa arasındaki, Eskişehir, Tavşanlı ve Dağardı Havalisi'ndeki, Kütahya'nın kuzeyindeki, Kalecik Çankırı zonundaki, Çanakkale, Balıkesir, Akhisar Bölgesi'ndeki, Manisa Vilayeti'ndeki ve Dr.G.V.D Kaaden ile K.Metz (1954) ve Dr.G.V.D Kaaden'e (1959) göre de Muğla Vilayeti'ne giren Marmaris-Köyceğiz-Gürleyik Köy Havalisi'ndeki peridotit masiflerinde bulunan zuhurlar buraya dahildir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3489
Rapor Adı ELMALININ DOĞUSUNDA BULUNAN KEMER-TEKİROVA-ATBÜKÜ-ADRASAN KROMİT SAHASI İLE FİNİKE-KUMLUCA"NIN KUZEYİNDE BULUNAN GÖDENE-SAZAK-BOŞNAK KROMİT SAHASI (ANTALYA)
Konu KROMİT
Yer - Konum ANTALYA ELMALI-KEMER-TEKİROVA-ATBÜKÜ-ADRASAN-FİNİKE-KUMLUCA
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 02.10.1962
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar H. BORCHERT

ELMALININ DOĞUSUNDA BULUNAN KEMER-TEKİROVA-ATBÜKÜ-ADRASAN KROMİT SAHASI İLE FİNİKE-KUMLUCA"NIN KUZEYİNDE BULUNAN GÖDENE-SAZAK-BOŞNAK KROMİT SAHASI (ANTALYA)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03489
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 245,07TL


Etiketler: ADRASAN, ANTALYA, ATBÜKÜ, BOŞNAK, ELMALI, FİNİKE, KEMER, KROM, KUMLUCA, SAZAK, TEKİROVA, 3489