• EGE BÖLGESİ (BALIKESİR S, SOMA-BERGAMA, AKHİSAR-MANİSA VE KISMEN TİRE) KARASAL SENOZOİK STRATİGRAFİSİ

BAŞLANGIÇ ve ÖZET
       Arazi Etüt Müddeti: Eylül 2 1959, Eylül 29 1959 ve Ekim 12 1959, Kasım 5 1959.
       56 Gün
       Bölge (100.000'lik Pafta Sayı ve İsimlerine Göre:
       53/3, 53/ 4-Balıkesir
       69/2, 69/4-Bergama-Ayvalık
       70/3, 70/4-Akhisar
       87/1, 87/2-Manisa
       87/ 3-Tire (kısmen)
       Yukarıdaki paftalar bölgesinde yapılan araştırmalar Ege'de hakim karasal serilerin stratigrafik veçhelerinin aydınlatılması ve çevre linyit seviyelerinin jeolojik yaşlarının tespiti amacını gütmekte idi.
       Genel olarak Balıkesir Güneyi-Soma-Bergama-Manisa ve Akhisar çevreleri ile kısmen Tire Bölgesi'nde yapılabilmiş olan ve daha ziyade istikşaf özelliğini, tarikçe bölümünde belirtileceği veçhi  ile mecburen muhafaza eden araştırmalarımız Senozoik serilerinin bahis konusu istikşaf mahiyetine rağmen süksesif tipik memeli faunalarına atfen en az Burdigalien'den Holosen'e kadar tamamen karasal bir rejim altında teşekkül edebilmiş olduğunu göstermiştir.
       Bir asırlık araştırma mazisinin etütlerine rağmen bu kontinental serilerin stratifikasyonu araştırmalarımıza kadar, paleontolojik vesika yokluğu yanı mütevali faunasal hususlarının muhtemel mevcudiyeti esası üzerine yapılamamakta idi. Bu sebeple araştırmalarımız bu faunasal hiatusların kaldırılmasına teksif edilmiştir ve bunun için de saha çalışmalarımızın adeta paleontolojik bir istikşafla başlaması zaruret halini almıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3487
Rapor Adı EGE BÖLGESİ (BALIKESİR S, SOMA-BERGAMA, AKHİSAR-MANİSA VE KISMEN TİRE) KARASAL SENOZOİK STRATİGRAFİSİ
Konu JEOLOJİ - STRATİGRAFİ
Yer - Konum AKHİSAR BALIKESİR İZMİR MANİSA TİRE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1960
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FİKRET OZANSOY

EGE BÖLGESİ (BALIKESİR S, SOMA-BERGAMA, AKHİSAR-MANİSA VE KISMEN TİRE) KARASAL SENOZOİK STRATİGRAFİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03487
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 316,00TL


Etiketler: AKHİSAR, BALIKESİR, BERGAMA, EGE BÖLGESİ, JEOLOJİ, MANİSA, SOMA, TİRE, 3487