• ÇANAKKALE-EZİNE-AYVACIK VE AYVALIK BERGAMA ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİSİ HAKKINDA RAPOR

1. ÖZET
       
Etüt bölgemizde en eski kayaçlar, muhtemelen (Prepaleozoik) yaşlı gnays, amfibolit, Paleozoik yaşlı mermer, muhtelif çeşit şistlerden müteşekkil seridir. Bu serinin genel istikameti NE-SW'dır, metamorfizma derecesi muhteliftir. İlk varistik orojenezle iltivalanmıştır. (Gnayslar kaledoniyen orojenezi ile iltivalanmıştır). Bu seri üzerine fosilli Permien gelir. Permien konglomera, gre, kalker ile ofiolitik enterkale fliş ile temsil edilir, bütün bu seri genç varistik orojenez ile iltivalanmıştır. Permien'in de genel istikameti NE-SW'dır. Ofiolitik ve asit intrüzyonlar bu devreye aittir. Bölgede Jura ufak bir aflörmandan ibarettir. Eosen, konglomera, kalker ve fliş ile temsil edilir ve daha eski formasyonlar üzerine diskordanstır. Alpin iltivaların en kuvvetli safhası bölgede Pirene fazı ile temsil edilir. Neojen ile Eosen arasındaki diskordans barizdir. Eoseni takip eden hareketlerle deniz bölgeden tamamen çekilmiştir. Neojen'de bölge göl rejimi ile temsil edilmiştir. Neojen başlıca konglomera, gre, kil, kum, marn, kalkerden müteşekkildir. Umumiyetle yatay olmakla beraber dislokasyonlu kısımlarda fazla eğim gösterebilir. Neojen esnasında volkanizma aktiftir, bir çok volkanizma zonlarının, Neojen'le iç içe durumu görülebilir. Volkanizmanın en aktif olduğu devir Pliosen'dir. Ege bölgesinde büyük çökmeler Alt Pliosen ile Üst Pliosen esnasında teşekkül ettiği zaman bizim bölgede büyük kapalı bir basene dahildi, Pleistosen başlangıcında kuzeydeki Hazar Denizi, Akdeniz ile birleştikten sonra bölge deniz altında kalmıştır. Marmara Denizi'nin bir çok kısımlarında ve Çanakkale Boğazı civarında denizel Pleistosen fosillerine rastlanmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3389
Rapor Adı ÇANAKKALE-EZİNE-AYVACIK VE AYVALIK BERGAMA ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİSİ HAKKINDA RAPOR
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ÇANAKKALE EZİNE-AYVACIK-AYVALIK-BERGAMA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1961
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ADNAN KALAFATÇIOĞLU

ÇANAKKALE-EZİNE-AYVACIK VE AYVALIK BERGAMA ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİSİ HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03389
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 304,60TL


Etiketler: AYVACIK, AYVALIK, BERGAMA, ÇANAKKALE, EZİNE, JEOLOJİ, 3389