• OTLUKİLİSE (SİVAS-GÜRÜN) 55/334 NOLU DEMİR RUHSAT SAHASI İŞLETME VE RANTABİLİTESİ

Raporun Özeti
       1. Maksat

        Otlukilise Demir Cevheri Yatağı'nın belli başlı vasıfları teşekkül tarzı ve rezerve miktarı ile bugünkü imkânlar içinde bu yatağın en iktisadî bir şekilde işletilmesini incelemek ve bu işletmenin rantabilitesini satış fiyatına olarak tespit etmektedir.
       2. Durum
       a.  Coğrafî Durum; Sivas İli Gürün İlçesi'nin Kaza Merkezi olan Gürün Kasabası'nın 25 km kadar kuzeyinde kâin olan ve Gürün-Kangal Şosesi'nin 3.5 km kadar doğusunda bulunan bu yatak bugün elde mevcut arama ve işletme sonuçlarına ve bilhassa cevherin gayri mütecanis ve fazla boşluklar ihtiva etmesi dolayısıyla kanaatime göre ancak 2.7 milyon ton % 54 ve daha yukarı Fe ihtiva eden bir rezerv mevcuttur.
       b. Hukukî Durum; Bu maden sahasının sahibi Demir Export Limited Şirketi olup 55/339 sayılı bir işletme ruhsatını haiz olan bu sahanın 90 yıllık imtiyazı 12 Mart 1964 tarihli resmî gazetede neşredilmiştir. Bu saha Erdemir'e birinci derece ve Etibank'a ikinci derecede ipoteklidir.
        3. Cevher Yatağının Jeolojisi
        Cevher yatağının 1.500 m kadar doğusunda bazik bir erüption (andezit ?) üçüncü zaman sonlarına doğru, Kretase Not: Alınan numunenin analiz raporu, raporumuza eklenmiştir. Kalkerlerini keserek yükseltmiş ve bu indifaın sebep olduğu çatlaklardan çıkan hidrotermal suların daha önceden cevher yatağının bulunduğu yerde mevcut kil, toprak, kalker parçalarını cevherleştirmiş ve bugün içinde bulunduğu karstik çukurda onları mineralize etmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3377
Rapor Adı OTLUKİLİSE (SİVAS-GÜRÜN) 55/334 NOLU DEMİR RUHSAT SAHASI İŞLETME VE RANTABİLİTESİ
Konu DEMİR
Yer - Konum SİVAS SİVAS-GÜRÜN-OTLUKİLİSE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1964
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.T. ATAMAN

OTLUKİLİSE (SİVAS-GÜRÜN) 55/334 NOLU DEMİR RUHSAT SAHASI İŞLETME VE RANTABİLİTESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03377
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 167,91TL


Etiketler: DEMİR, GÜRÜN, OTLUKİLİSE, SİVAS, 3377