• GEDİZ NEOJEN SAHASININ JEOLOJİSİ VE GÖKLER SAZKÖY'DEKİ MİYOSEN YAŞLI LİNYİT SAHASINDA TATBİK EDİLECEK BİR SONDAJ PROGRAMI İLE İLGİLİ HAZIRLIK ETÜTÜ HAKKINDA RAPOR

ÖNSÖZ
       
Etüt edilen saha Kütahya Vilayeti'ne bağlı Gediz Kazası'nın hudutları dahilinde bulunmaktadır. Etütlere doğuda işletme halinde birçok linyit ocağının bulunduğu Gökler ile Sazköy'ün takriben 3-4 km doğusuna düşen havalide başlanmıştır. Buradan itibaren etütlere batı istikametinde Gediz'e ve daha da ileriye Ilıca Hamamlara kadar, kuzeybatı istikametinde ise Köpenez Köyü Havalisi'ne kadar devam edilmiştir. Murat Çay etüt sahasının güney hududunu teşkil etmektedir. Sahanın doğu-batı uzanımı takriben 31 km'ye balığ olmakta, kuzey-güney uzanımı ise 7 ile 22 km arasında değişmektedir. Bahis konusu çalışmalar MTA Enstitüsü'nün talimatı üzerine yapılmıştır. Arazide 25.06-11.08. ile 14.09-20.12.1963 tarihleri arasında çalışılmıştır.

1. KISIM BÜTÜN BÖLGENİN JEOLOJİSİ
1.1 Stratigrafik
1.1.1 Substratum
       
Etüt bölgesinin doğu kısmı ile kuzeybatısında oldukça geniş bir yayılma sahasına sahiptir. Batıda Ilıca Hamamlar'ın kuzeyinde de ufak zuhurlar mevcuttur. Substratum Deliktaş Tepe Havalisi'nde bunun doğusu ile kuzeyinde ve ayrıca Murat Çayı'nın kuzey tarafı ile Ilıca Hamamlar'ın yakınında serpantin halinde müşahede edilmektedir. Yaren Tepe radyolarit ile kalkerden müteşekkildir. Gökler, Kayacık ve Hacıaliler'in kuzeyinden Işıklar'a kadar ve keza Gediz, Saruhanlar ile Aşıkpaşa'nın kuzeybatısında yarı metamorfik şistler, kalkerler ve kuvarsitler mevcuttur.
1.1.2 Kaide Horizonu (m1)
        Burada mevcut Tersiyer tabaka serisinin en yaşlı azasını teşkil eden kaide horizonu (m1) doğuda substratumun üzerinde görülmektedir. Bu horizon sarı ile kızıl kahve renkli ve yer yer biraz çakıllı olan kumlarla esas itibari ile mavimsi gri renkli killerden müteşekkildir. Bunlar bazen killi-kömürlü bandlar ihtiva etmektedir. Horizonun kalınlığı genel olarak takriben 15 ile 75 m arasında değişmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3353
Rapor Adı GEDİZ NEOJEN SAHASININ JEOLOJİSİ VE GÖKLER SAZKÖY'DEKİ MİYOSEN YAŞLI LİNYİT SAHASINDA TATBİK EDİLECEK BİR SONDAJ PROGRAMI İLE İLGİLİ HAZIRLIK ETÜTÜ HAKKINDA RAPOR
Konu LİNYİT
Yer - Konum GEDİZ-KÜTAHYA KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 01.04.1963
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.H. FERSTL

GEDİZ NEOJEN SAHASININ JEOLOJİSİ VE GÖKLER SAZKÖY'DEKİ MİYOSEN YAŞLI LİNYİT SAHASINDA TATBİK EDİLECEK BİR SONDAJ PROGRAMI İLE İLGİLİ HAZIRLIK ETÜTÜ HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03353
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 188,48TL


Etiketler: GEDİZ, KÜTAHYA, LİNYİT, 3353