• GİRESUNUN BULANCAK KAZASI İLE ORDU ARASINDA KALAN BÖLGEDE TEZAHÜR EDEN CEVHER YATAKLARININ TETKİK VE TESPİTİ HAKKINDA PROSPEKSİYON RAPORU

A. GENEL KISIM
A.I ÖZET
      
MTA Enstitüsü Maden Etüt Şubesi'nin 1961 iş programı gereğince Giresun'un Bulancak Kazası ile Ordu arasında kalan bölgenin Doğu Karadeniz cevher bölümünün mahiyetinin aydınlanması gayesiyle prospeksiyonu istenmiştir. Bu husustaki 1961 arazi çalışmalarım iki ayrı bölümde toplanabilir.
        1. Giresun'un Bulancak Kazası ile Ordu arasında kalan sahanın prospeksiyonu.
        Bu bölge içerisinde 50'ye yakın sülfürlü cevher mostrası tespit edilmiş olup vasıtasız müşahedeye dayanan iktisadi durumları hakkında mülahazalar özel kısımda belirtilmektedir. Genel olarak mostralar üç tip cevherleşme halinde incelenebilirler.
        a. Manganez cevherleşmeleri,
        b. Dasit Çatlakları içerisinde Çinkoblende, galenit cevherleşmeleri,
        c. Bol kuvarslı emprenye piritfe havi flonlar ve dasit içerisindeki emprenye pirit tezahürleri.
       2. Ordu'nun Kabadüz Nahiyesi civarındaki 60 km2'lik bir sahanın jeolojik harita alma ve detay prospeksiyon etüdü.
        Bu saha içerisinde 97 ayrı mostra tespit edilmişti. Mineralizasyon hemen bütün mostralarda dasit içerisindeki çatlaklara bağlıdır.
        Her iki bölgede de tatbik edilen çalışma sistemi aynı olup vasıtasız müşahedeye dayanır. Mostralar teker teker belirli bir plana göre tetkik edilmiş ve sonra aralarında mevkii ve aflörman durumları (mineralojik terkip, istikamet ve yatım gibi çeşitli görünüşleri) bakımından benzer olanlar zuhur adı altında toplanarak birlikte etüt edilmişlerdir. Böylece 1.Bölge çalışmalarında tetkik edilen 46 mostra 5 Zuhur. 2.bölge çalışmalarında tetkik edilen 97 mostra 13 zuhur halinde toplanarak etüt edilmiştir.
        Her iki bölgede tetkik edilen mostralardan cevherce diğerlerine nispetle önemli görülenleri özete ek bir liste halinde sunulmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3322
Rapor Adı GİRESUNUN BULANCAK KAZASI İLE ORDU ARASINDA KALAN BÖLGEDE TEZAHÜR EDEN CEVHER YATAKLARININ TETKİK VE TESPİTİ HAKKINDA PROSPEKSİYON RAPORU
Konu CEVHER YATAKALARI
Yer - Konum BULANCAK-ORDU GİRESUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 10.12.1961
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. ÖZER AYIŞKAN

GİRESUNUN BULANCAK KAZASI İLE ORDU ARASINDA KALAN BÖLGEDE TEZAHÜR EDEN CEVHER YATAKLARININ TETKİK VE TESPİTİ HAKKINDA PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03322
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 487,70TL


Etiketler: BULANCAK, CEVHER YATAKLARI, GİRESUN, ORDU, 3322