• BOLU-MENGEN LINYITLERI HAVZASINDAKI İLK SONDAJLAR KAMYANYASI HAKKINDA RAPOR (MERKEŞLER)

I. MUKADDEME
Daha Önceki Çalışmalar

       Bolu-Mengen Lütesiyen havzasına temas eden eski etütlere başvurmak lazımdır. Bu raporlar Derlemede bulunur: No.66 Latter man, No. 269 Blumenthal, No. 643 Ziegler ve No. 1100. Bundan sonra 1868, 1989, 1991, 1993, 2010, 2014 ilh... Numaralı prospeksiyon raporları ve nihayet 3, 6, 8, 9, 26 ve 28 numaralı raporlarım da mevcuttur.
       1955 senesi Mart ayında bu bölgeye geldiğim zaman bir çok maden ocağı dağınık bir şekilde işletiliyor, Ödek Değirmen, Hacıgüzel, Çakırköy ve Elmacık'ta birkaç on metrelik galeri açılmış bulunuyordu. Halihazırda işletme iyi bir şekilde gelişmiş, bir çok yüz metrelik galeri açılmıştır. Muhtelif ocaklardan günde 500 ton civarında linyit istihsal edilir.
       Havzada keşfedilen mostraların yekûnu yüzü geçer, fakat bunlar ancak sathi kazılardan ibarettir. Esasen, iyi kaliteli linyite, umumiyetle tabii kalınlığı olan, satıhtan 5 metrelik bir derinlikte tesadüf edilir.
Raporun Planı
       Bu rapor malûm neticelerin bir sentezi değildir, fakat ilk sondaj kampanyasından ve yapılan araştırmalardan elde edilen neticelere istinaden Merkeşler Havzasına dair (Bolu-Mengen Lütesiyen linyitli havzasının en batıdaki ucu) bir iki esaslı malumat verir.
       O halde, bu rapor şunları ihtiva edecek:
      1. Jeoloji kısmı, linyitli serinin tarifi ve diğer formasyonların kaba taslak bir şekilde tarifi. Elimde harita bulunmadığından detaylı bir jeoloji yapamadım.
      2. Sondajların neticesi
      3. İşletilmekte olan maden ocaklarının ve en alâka çekici araştırma çalışmalarının tarifi
       4. Elde edilen neticelere göre rezervlerin kısaca tahmini
      5. Nihayet, ilerde yapılacak araştırmalar kampanyası için bir program.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3237
Rapor Adı BOLU-MENGEN LINYITLERI HAVZASINDAKI İLK SONDAJLAR KAMYANYASI HAKKINDA RAPOR (MERKEŞLER)
Konu LINYIT
Yer - Konum BOLU MENGEN
Dil TÜRKÇE-İTALYANCA
Yayın Tarihi 20.10.1956
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar J. RONDOT

BOLU-MENGEN LINYITLERI HAVZASINDAKI İLK SONDAJLAR KAMYANYASI HAKKINDA RAPOR (MERKEŞLER)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03237
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 458,40TL


Etiketler: BOLU, LİNYİT, MENGEN, SONDAJ, 3237