• KÖMÜR İHTİVA EDEN SÜTKANS BÖLGESİNİN JEOLOJİK YAPISI VE KÖMÜR YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA RAPOR

ÖNSÖZ
        Doğu Anadolu'daki yani kömür yataklarının istikşafı ile ilgili olarak, MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü tarafından Sütkans kömür zuhurlarının etüdü ile vazifelendirilmiştim. Bu etütle, bölgenin jeolojik yapısının ve burada bulunan kömür yataklarının hususiyetlerinin aydınlatılması gerekiyordu. Maden jeolojisi durumu hakkında verilecek hükme göre yeni etütler kararlaştırılacaktı.
        Bildiğime göre, ilk defa LAHN "Erzurum Vilayetindeki Linyit Zuhurlarının Jeolojik Etüdü Hakkında Rapor" (MTA Rapor No 822) isimli raporunda Sütkans kömür zuhurlarından kısaca bahsetmiştir. LAHN, bu zuhurların münferit lokal teşekküller olduğun ve mütecanis ve devamlı bir kömür horizonuna ait bulunmadığı kanaatinde olduğu için, muhtemel bir işletmenin ekonomik yönden taşıyacağı değer konusundaki hükmü menfi olmuştur. LAHN'ın fikrine göre bundan başka, bölgenin taşıdığı şiddetli tektonik izler uzun vadeli bir işletmeye imkân vermeyecekti. Bu rapor LAHN'ın birinci kanaatinin yersiz olduğunu ortaya koymaktadır: Münferit kömür mostraları hakikatte devamlı bir kömür horizonuna aittir; yalnız bu horizon tektonik hâdiselerin tesiri ile deforme olmuş, parçalanıp dağılmıştır. Buna göre, LAHN'ın bölgenin şiddetli tektonik tesirlere maruz kalmış olduğu hususundaki ikinci iddiasının yerinde olduğu anlaşılmaktadır.
        1962 eylül ayında yapılan çalışmalar takriben 20 iş günü devam etmiştir. Bu müddet zarfında 20 km2 genişliğinde bir sahanın detay etüdü yapılmıştır. Bu çalışmalarda MTA Enstitüsü'nün Topografya Servisi tarafından hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli bir topografik haritadan istifade edilmiştir. Fakat maalesef haritada yer yer eksiklikler vardı. Bilhassa şimdiki işletme faaliyetinin yapıldığı bölümde büyük bir noksanlık göze çarpıyordu.
        Jeeple istifade edilebilmesi için kısmen tarafımızdan düzeltilmesi icap etmiş olan bozuk vasıta yolları hariç tutulacak olursa, etüt yaptığımız saha dolaşma bakımından hiçbir güçlük arz etmemektedir. Elverişli mostralar için de durum aynıydı.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3232
Rapor Adı KÖMÜR İHTİVA EDEN SÜTKANS BÖLGESİNİN JEOLOJİK YAPISI VE KÖMÜR YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA RAPOR
Konu KÖMÜR
Yer - Konum ERZURUM ERZURUM-OLTU
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 01.03.1963
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. KARL NEBERT

KÖMÜR İHTİVA EDEN SÜTKANS BÖLGESİNİN JEOLOJİK YAPISI VE KÖMÜR YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03232
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 597,35TL


Etiketler: ERZURUM, KÖMÜR, OLTU, 3232