• KARŞIYAKA-ARAPDAĞI ALTIN ZUHURUNUN 10/05/1961-15/09/1962 TARİHLERİNDEKİ ÇALIŞMALARIMA AİT RAPOR VE REZERVE HESAPLARI

1. ÖZET-GİRİŞ
      
Karşıyaka İlçesi'nin Alurca Köyü-Arapdağı Bölgesi'ndeki N80-85E istikametli ve kuzeye ortalama 65° dalımlı hidrotermal (mezotermal) kuvars filonuna bağlı altın zuhurunu aydınlatmak gayesi ile, kamp şefi olarak görevli bulunduğum 10.05.1961-15.09.1962 tarihleri arasında, mostra veren ana filonu gerek boyuna, gerekse derinliğine tahkik maksadı ile sistematik 15-16-17-18-19-21-25-26-27-28-4-24 numaraları sondajlar tamamlanmış ve 20-35 numaralı sondajlar faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca yer yer örtülü bulunan mostra boylu boyunca tamamen açılarak onar metre aralıkla sistematik oluk numuneleri alınmış, Au-Ag tenörleri elde edilerek mostra ortalama kalınlık ve ortalama tenor hesaplarına geçilmiştir.
       Bölgede daha önceden açılmış bulunan, bir kısmı ufak desandre ve tabii çatlakların geliştirilmesinden ibaret olan, on adet arama ve imalât galerisi temizletilmiş ve aletle girilebilmesi mümkün olanların topografik ölçüleri alınarak haritaya işlenmeleri sağlanmıştır. Bu galerilerden bilhassa en enteresanı olup en zengin cevher zonuna girmiş bulunan 2 no'lu galerinin nihayetindeki 13 m'lik kuyu dolgu materyali temizlenmek suretiyle sekiz metre kadar derinleştirilmiş ve neticede ana taşa rastlanarak bu suretle tahmin edilen bir galeri ağzına tesadüf edilememiştir. Mostra doğuya doğru gittikçe incelerek kaybolduğundan, nihayete erdiği doğu kısmında büyük bir yarma açılarak filonun dandritler halinde sonuçlandığı izlenmiştir.
       Bölgede daha evvel Jeolog Dr.Molly ve Maden Yüksek Mühendis İbrahim Bozan tarafından çalışmalar yapılmış olup bilhassa Dr.Molly'nin galerilerden almış olduğu seçme numuneler yüksek tenörler vermiştir. Fakat en zengin zondan elde edilmiş olan, daha ziyade filonun litoloji ve strüktürü tesir altında kalınarak alınan bu numuneler, kanaatimce umumi ortalama tenor üzerinde aydınlatıcı bir faktör olamamıştır.
       1960 yılında Kamp Şefi Sait Oktay zamanında kuzeydeki filonları tahkik gayesi ile 2 ve 9 no'lu sondajlar yapılmış fakat bunlardan bir netice elde edilememiştir; diğer taraftan ana filonu muhtelif kotlarda kesmek için aynı noktadan değişik açılarla 1-3-5 numaralı yelpaze sondajları yapılmıştır. Bunlardan 1 ve 3 numaralı sondajlar nispeten iyi neticeler vermiş, buna mukabil 3 numaralı sondajlar kot itibari ile 10 m aşağıda filona giren 5 numaralı sondaj makroskobik olarak filon kesmesine rağmen analiz neticesi tenorun eser olduğu görülmüştür. Bu durum çok çatlaklı ve sirkülasyon temin edilemeyen arazide zaten Casingbit Sistemiyle çalışmayan sondajın filonu geçmesi esnasında karotun yıkanarak altının kaçırılması ile izah edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3195
Rapor Adı KARŞIYAKA-ARAPDAĞI ALTIN ZUHURUNUN 10/05/1961-15/09/1962 TARİHLERİNDEKİ ÇALIŞMALARIMA AİT RAPOR VE REZERVE HESAPLARI
Konu ALTIN REZERV HESAPLARI
Yer - Konum İZMİR KARŞIYAKA-ARAPDAĞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1962
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ORHAN VURAL

KARŞIYAKA-ARAPDAĞI ALTIN ZUHURUNUN 10/05/1961-15/09/1962 TARİHLERİNDEKİ ÇALIŞMALARIMA AİT RAPOR VE REZERVE HESAPLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03195
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 358,26TL


Etiketler: ALTIN, ARAPDAĞI, İZMİR, KARŞIYAKA, REZERV, 3195