• KOÇHİSAR'DA LİNYİT ETÜDÜ İÇİN YAPILAN SONDAJLAR HAKKINDA JEOLOJİK RAPOR

1. MUKADDEME
       
Bazen Pecenek Deresi'nin sağ kıyısında, bazen de N-W'ye doğru, Ağasivri Tepe ile Güvercinlik Tepe arasında, aflöre eden linyit tabakalarının kalınlık ve kıymetini anlamak maksadı ile Koçhisar'ın N-E bölgesinde yapılan üç sondaj, Dr. Wedding'e tevdi edilen ve 1/25.000 ölçeğinde tahakkuk ettirilen jeolojik etütler neticesinde yapıldı.
        Bundan sonra, sondajlar yapıldığı müddetçe, jeolojik bakımdan bu sondajları takip etmekle vazifelendirildim; bilahare benden evvel çalışan jeologun yaptığı jeoloji lövelerini gözden geçirmekle ve sondajlarda olduğu kadar arazide de yapılan müşahedelerin heyeti umumiyesini de tanzim etmekle tavzif edildim.
        Dr. Wedding'in etüdünde detay halinde verilen bölgenin jeolojik tarifine temas etmeksizin, linyitli tabakalarının depolarını ve formasyon şartlarını aydınlatabilen paleocoğrafi ve jeolojik şartlarını hülâsa etmekle iktifa edeceğim; bundan sonra sondajların jeolojik neticeleri belli olduktan sonra, sondajlarda rastlanan muhtelif tabakaları senkronize etmeye çalışacağım (Kendi aralarında olduğu kadar, sathın linyitli mostraları ile de).

2. JEOLOJİK ŞARTLAR
       
Linyit depolarının bulunduğu Koçhisar'ın N-E bölgesi, jeolojik bakımdan, Oligosen fliş serisine ait grezo-konglomeratik bir substratumun mevcudiyeti ile karakterize edilmiştir. Bu substratum, Pecenek Deresi'nin sağ kıyısının kaide eteğinin bir kısmını ve Mollaishak Dilek Tepe ve Kale Tepe gibi bir takım tepelerin yükseldiği sol kıyısının tamamını teşkil eder. Mezkûr substratum, bu vadinin sınırları dışında, N-W istikametinde tekrar görünür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3182
Rapor Adı KOÇHİSAR'DA LİNYİT ETÜDÜ İÇİN YAPILAN SONDAJLAR HAKKINDA JEOLOJİK RAPOR
Konu LİNYİT
Yer - Konum ANKARA KOÇHİSAR-ANKARA
Dil TÜRKÇE-FRANSIZCA
Yayın Tarihi 01.01.1955
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar H. AGALEDE

KOÇHİSAR'DA LİNYİT ETÜDÜ İÇİN YAPILAN SONDAJLAR HAKKINDA JEOLOJİK RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03182
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 119,67TL


Etiketler: ANKARA, LİNYİT, ŞEREFLİKOÇHİSAR, 3182