• MİLAS BÖLGESİ AKTİVİTE SAHASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN GENEL NETİCESİ

ÖZET
     
Genel olarak Menderes Kristalin Masifi diye vasıflandırılan prekambriyuma ait gnayslarla Paleozoyik tahmin edilen mikaşistlerde tezahür eden autunit ve torbernit gibi uran-mikaları ile U-oksitleri Milas İlçesi'nin 5 km kuzeyindeki Kargacık Köyü civarında Göztepe Mevkii'nde aktif bir saha meydana getirir.
       Münhasıran mikaşist-gnays sınırında ve bilhassa mikaşistin, S-Yüzeylerinde ve muhtelif çatlak satıhlarında müşahede edilen mevzu bahis, U-Mineralizasyonunun derinliğine olan imtidat ve konsantrasyonunu tespit maksadı ile yapılan halen mevcut 15 sondajla 7 yarma ve 1 galeri ile buna bağlı kuyudan alınan doneler bize Milas Aktivite Sahası hakkında detaylı bir bilgi vermiştir.
       İlk sondaj 27.2.1957 tarihinde bitirilmiş, sondaj etütleri sırasıyla Dr. Mehmet Ayan, İng. Jeolog Selami Soyhun, Yük. Mad. Müh. Yalçın Odabaşı, Fransız uzmanlarından Rabatel ve Rameau, Yük, Müh. Jeolog Ulvi Denkel tarafından yapılmış ve radyo karotajlar Fizik Mühendisi Ahmet Karahan tarafından çıkartılmıştır.
       Bu icraatlar tamamlandıktan sonra Atom Şubesi Müdürlüğü'nce sahanın genel etüt neticesinin tarafımızdan hazırlanması uygun görülmüştür. Elimizde mevcut bölgenin 1/500'lük detay topografik haritasına jeoloji işlenmiş, tektonik ölçüler alınmıştır. Yarmaların jeolojik etütleri ile açılımları ayrıca yapılmış ve sahanın umumi aktivite durumu bir daha GMT 14 gama metresiyle kontrol edilmiştir. Kuyu çöküntü yaptığından ve galeride su ile dolu olduğundan bu kısımlarda müşahade yapılamamış, keza çöküntü yapmış ve su ile dolmuş olan bazı yarmalarda müşahedelerimizi güçleştirmiştir. Yarmaların aktivite kontrolleri prospektör Aydın Polat tarafından yapılmıştır. Etütlerimiz esnasında şubece istenilen 16 No'lu sondaj yeri de keza sahanın SW'sındaki ince taneli feldspat-biyotit-gnays üzerinde tarafımızdan tespit edilmiştir.

1. COĞRAFYA
      
Etüt sahası Milas'tan 5 km kuzeyde Kargacık Köyü'nün hemen 500 m kuzey batısındaki Göztepe Mevkii'dir. Sahaya köy yolu ve kısmen MTA Enstitüsü'nün yaptırdığı motorlu vasıtaların işleyebileceği bir yolla ulaşılır, bölgede zeytincilik ön derecedeki ziraatı teşkil ettiğinden ve dolayısıyla çalışma sahası da zeytin ağaçlarıyla kaplı olduğundan her jeolojik tezahürü müşahedeye elverişli keçi yollara mevcuttur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3175
Rapor Adı MİLAS BÖLGESİ AKTİVİTE SAHASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN GENEL NETİCESİ
Konu URANYUM
Yer - Konum MUĞLA MUĞLA-MİLAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 26.01.1962
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUZAFFER ANDAÇ

MİLAS BÖLGESİ AKTİVİTE SAHASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN GENEL NETİCESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03175
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 90,28TL


Etiketler: MİLAS, MUĞLA, URANYUM, 3175