• GİRESUN VILAYETI ŞEBINKARAHISAR KUZEYINDEKI EĞRIBEL, ASARCIK, ÇATLAK ANOMALILERININ MESAHA VE ETÜDÜ ILE ŞEBINKARAHISAR KUZEYDOĞUSUNDAKI GÜDÜL DERESINDE BULUNAN BIR PECHBLEND ZUHURU HAKKINDA DÜŞÜNCELER

I. ÖNSÖZ
       Orta Pontos silsilesinin granit masifi içinde, takriben Giresun'dan 80 km güneyde, 1958 Eylül'ünde Yüksek Jeolog Herbert REUM tarafından iki radio anomalisi tespit olunmuştur. Rapor sahibinin görevi, bu aktivite zonlarının daha esaslı bir radiometrik mesahaya tabi tutmak olmuştur. Arazi çalışmaları sonbahar nihayetlerine doğru ele alınmıştır. Mevsimin ilerlenmiş olması yüzünden, etütlerin daha ziyade sintilometre ölçülerine inhisar etmesi zarureti hasıl olmuştur. Bu sebepten halen bir jeolojik harita, profiller ve mümasili yapılmamıştır. Binaenaleyh aşağıdaki tariflerin de ancak ön araştırmaların neticeleri olarak kabul edilmesi icap eder. Bütün sahanın uranyum cevherleri bakımından çok ümit verici bulunduğu etütlerle sabit olduğundan, 1959 senesinde jeolojik detay haritaları ve diğer özel çalışmalarla birlikte ise başlanması mukadderdir. Bu raporda adı geçen bütün jeolojik neticelerin de buna göre ilerde bir koordinasyona tabi tutulmaları gerekmektedir.

Mevcut Haritalar Şebinkarahisar C-XI 1/200.000'lik paftası
  Karahisarşarki 45-1 1/200.000'lik paftası
Çalışma Aletleri Sintilometre Ball-Brother PS 300
Çalışma Zamanı 29 Eylül ila 30 Ekim 1958
Çalışma Ekibi Dr. K. W. MÜLLER Yüksek Jeolog
  Selahattin YILMAZ, Prospektör
  Ferhat TOP- Prospektör 11.10-18.10.1958
  Rahmi OKATAR, Prospektör 29.9.-9.10.1958
Rapor Özellikleri
Rapor No 3124
Rapor Adı GİRESUN VILAYETI ŞEBINKARAHISAR KUZEYINDEKI EĞRIBEL, ASARCIK, ÇATLAK ANOMALILERININ MESAHA VE ETÜDÜ ILE ŞEBINKARAHISAR KUZEYDOĞUSUNDAKI GÜDÜL DERESINDE BULUNAN BIR PECHBLEND ZUHURU HAKKINDA DÜŞÜNCELER
Konu RADIO ANOMALI
Yer - Konum GİRESUN ŞEBINKARAHISAR-EĞRIBEL-ASARCIK-ÇATLAK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 28.02.1959
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. KLAUS W. MÜLLER

GİRESUN VILAYETI ŞEBINKARAHISAR KUZEYINDEKI EĞRIBEL, ASARCIK, ÇATLAK ANOMALILERININ MESAHA VE ETÜDÜ ILE ŞEBINKARAHISAR KUZEYDOĞUSUNDAKI GÜDÜL DERESINDE BULUNAN BIR PECHBLEND ZUHURU HAKKINDA DÜŞÜNCELER

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03124
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 77,20TL


Etiketler: EĞRİBEL, GİRESUN, RADİO ANOMALİ, 3124