• GİRESUN İLİ DAHİLİNDE VE RAPORA İLİŞİK 1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTADA HUDUTLARI TESPİT EDİLMİŞ BÖLGENİN JEOLOJİSİ VE BU BÖLGEDE YAPILAN SÜLFÜRLÜ CEVHERLERİN PROSPEKSİYONU RAPORU

A.GENEL KISIM
ÖZET

        Etüt sahasının coğrafik ve morfolojik durumundan kısaca bahsedildikten sonra jeolojisine geçilmiştir. 1. Zaman'a ait herhangi bir formasyona tesadüf edilmemiştir. Stratigrafik pozisyonu fosillerle kati tespit edilmiş bulunan kalktüfler 2. Zaman Üst Kretase yaşındadır. Kalktüflerden evvel Alt Kretase yaşında belki de jurasiğe kadar inebilen intrüzyonlar vardır. Bu intrüzyonlar alt spilit-tüfit ile dasito-andezit intrüzyonudur. Kalktüflerden sonra belki Eosen'den Miyosen'e kadar yükselebilen üst spilit, bazalt granodiorit, intrüzyonu görülmektedir. Yani, aynada periyodik olarak bazik-asit-bazik asit şeklinde değişiklik olmuştur.
        3. Zaman'a ait kati formasyon tespiti yapılamamıştır. 4. zaman'a ait alüvyonlar, deniz taraçaları, dere taraçaları mevcuttur.
        Alt spilit-tüfit serisinde rejyonal metamorfizma müşahede edilmiştir. Granodiorittin sebep olduğu kontakt metamorfizma olayı sonunda mermerden, piroksen felsler, titan granatlar, spekülarit teşekkül etmiştir.
        Tektonik bakımdan büyük arızalanmalar husule gelmiştir. Arızalanma sonunda teşekkül eden büyük bloklar arasındaki transversal alçalma ve yükselmeler zuhur etmiştir. Bu şekildeki faaliyet neticesi bölgenin fay üsluplu umumi tektoniği teşekkül etmiştir.
        Paleojeoloji bakımdan Kretase'den eski formasyonlar görülememiştir. Üst Kretase'de burada sıcak bir deniz mevcuttu. Üst Kretase'den evvelki ve sonraki son canlı izleri volkanizma faaliyeti ile ortadan kaldırılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3058
Rapor Adı GİRESUN İLİ DAHİLİNDE VE RAPORA İLİŞİK 1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTADA HUDUTLARI TESPİT EDİLMİŞ BÖLGENİN JEOLOJİSİ VE BU BÖLGEDE YAPILAN SÜLFÜRLÜ CEVHERLERİN PROSPEKSİYONU RAPORU
Konu GİRESUN JEOLOJİ VE SÜLFÜRLÜ CEVHER PROSPEKSİYONU
Yer - Konum GİRESUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 24.03.1960
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ÜKKAŞ AĞAR

GİRESUN İLİ DAHİLİNDE VE RAPORA İLİŞİK 1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTADA HUDUTLARI TESPİT EDİLMİŞ BÖLGENİN JEOLOJİSİ VE BU BÖLGEDE YAPILAN SÜLFÜRLÜ CEVHERLERİN PROSPEKSİYONU RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03058
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 209,49TL


Etiketler: ANDEZİT, BAZALT, GİRESUN, GİRESUN JEOLOJİ, GRANAT, PİROKSEN, SÜLFÜRLÜ CEVHERLER, 3058