• KELES NEOJEN BÖLGESI (VIL.BURSA) HARITA TANZIMI ÇALIŞMALARINA AIT RAPOR
KELEŞ NEOJEN BÖLGESİ (VİLAYETİ BURSA)
HARİTA TANZİMİ ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR
DR. KARL NEBERT
    Ankara 15.01.1960
     

I. Önsöz
       1957 senesi yazında, Harmancık Neojen Bölgesi'nin 1/25.000 ölçeğinde özel bir haritasını yapmıştım. Bu etüdün maksadı, Neojen havzasının esiman muhteviyatının tahkiki idi. O zamanki çalışma saham Kocasu çevresinin kuzey sınırını kapsamıştır. Kocasu kuzeyindeki bölgenin harita tanzimi çalışmaları 1939 yazında devam ettirilmiştir. Bugünkü raporumuz bu etütlerin sonuçlarından bahsetmektedir.
        Çalışmalar MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü'nün emriyle yapılmıştır. arazi çalışmalarına 03.06.1959 Tarihinde başlanmış ve 25.06.1959 tarihinde çalışmalar sona erdirilmiştir. Bu süre içinde takriben 130 kilometre karelik bir sahanın haritası tanzim olunmuştur. Arazi çalışmaları esas itibariyle yaya olarak ikmal edilmiş, jeep arabası sadece gidiş-geliş seferlerinde kullanılmıştır.
       Harita tanzimi çalışmalarına, Neojen sedimanlarının doğrudan doğruya subasman üzerinde bulundukları kuzey bölümünden başlanmıştır. Kuzey bölümünden tedricen güneydeki Kocasu bölgesine kadar ilerlenmiştir. Kocasu, çalışma sahamın güney sınırını teşkil eder. Doğu ve batı sınırlarını, her defasında subasmana istinaden tayin ettim.
       1/25.000 ölçeğindeki özel haritanın görevi, Neojen sedimanları içindeki stratigrafik dunumun tayini idi. Öte yandan sediman muhteviyatı içindeki fasiyel ve litolojik değişikliklerin de takip edilmesi matlup bulunmuştur. Etüt edilen saha içinde bir kaç linyit zuhuru da bulunduğundan, tanzim olunan özel haritanın, ileride muhtemel bir detay haritasının tanzimine esas teşkil etmesi gerekmiştir. Tabii ve suni kömür mostralarının etüdü ve gerektiğinde kimyasal-fizikal ve pollen analizleri için numune alımı da görev meyanında idi.
       1/25.000'lik çok iyi harita belgeleri, MTA Enstitüsünün Fotoğrafya Servisi tarafından tahsis edilmiştir. Bunlar Bursa 36, Bursa 43, Bursa 44, Bursa-51, Bursa-52, Kütahya-İ22-b1, Kütahya İ22-c1 işaretli paftalardan ibarettir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 2989
Rapor Adı KELES NEOJEN BÖLGESI (VIL.BURSA) HARITA TANZIMI ÇALIŞMALARINA AIT RAPOR
Konu JEOLOJI
Yer - Konum BURSA KELES
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 15.01.1960
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. KARL NEBERT

KELES NEOJEN BÖLGESI (VIL.BURSA) HARITA TANZIMI ÇALIŞMALARINA AIT RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02989
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 158,06TL


Etiketler: BURSA, JEOLOJİ, KELES, NEOJEN, 2989