• KÖMÜR BAKIMINDAN ÜMİTLİ OLAN HAZRO-DİYARBAKIR ANTİKLİNALİ SAHASINDA YAPILAN DETAY JEOLOJİK ETÜTLER VE MADENCİLİK ÇALIŞMALARI HAKKINDA RAPOR

ÖNSÖZ
      
Verilen talimat mucibince 17.06.1960-23.07.1960 tarihleri arasında 25 gün arazide çalışılmış ve bu müddet zarfında takriben 70 km2 genişliğindeki kömür bakımından ümitli Hazro/Diyarbakır Antiklinali Sahası'nın 1/25.000 ölçekli detay jeolojik etüdü ile madencilik bakımından tetkiki yapılmıştır.
       Bahis konusu saha jeolojik bakımdan müteaddit defalar etüt edilmiş ve bu etütlerin sonuncusu Dr. Necip Tolun tarafından yapılmıştır, ("Etude geologique du bassin Nord-Est de Diyarbakır" Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Mecmuası No.41, S. 65-98, 1951). Dr. Necip Tolun'un etüdünün bibliyografya bölümünde zikredilmiş olan daha eski neşriyat tarafımızdan nazarı itibaren alınmamıştır. Lüzum hasıl oldukça, Dr. N. Tolun'un etüdüne temas edilecektir.
       Etütlerimizin ağırlık noktasını yataklarla ilgili meseleler teşkil ettiğinden, kenardaki genç tabaka serilerine sadece tektonik durumun aydınlatılması konusunda lüzumlu görüldükleri yerlerde temas edilecektir.
        Etütlerimizin neticelerini şöyle hülasa edebiliriz.

1. UMUMİ JEOLOJİ
       
Etüt sahası, malum olduğu üzere, bir antiklinal arz etmektedir ve bu antiklinal geniş bir Tersiyer sahası ortasında yer alan ve Devoniyen'e kadar mostra veren yaşlı formasyonların oval şekilde kubbelenmesi ile meydana gelmiştir.
1.1 Stratigrafi
       
Stratigrafik bakımdan tabandan tavana doğru aşağıdaki üniteler tefrik edilmektedir.
        Devoniyen, Karbonifer, Permiyen, Triyas, Jura-Kretase-Tersiyer.

Rapor Özellikleri
Rapor No 2944
Rapor Adı KÖMÜR BAKIMINDAN ÜMİTLİ OLAN HAZRO-DİYARBAKIR ANTİKLİNALİ SAHASINDA YAPILAN DETAY JEOLOJİK ETÜTLER VE MADENCİLİK ÇALIŞMALARI HAKKINDA RAPOR
Konu KÖMÜR
Yer - Konum DİYARBAKIR HAZRO-KÖMÜR
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 23.01.1961
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. R. F. LEBKÜCHNER

KÖMÜR BAKIMINDAN ÜMİTLİ OLAN HAZRO-DİYARBAKIR ANTİKLİNALİ SAHASINDA YAPILAN DETAY JEOLOJİK ETÜTLER VE MADENCİLİK ÇALIŞMALARI HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02944
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 217,61TL


Etiketler: DİYARBAKIR, HAZRO, KÖMÜR, 2944