• KANGAL (SİVAS) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE PETROL İMKANLARI

ÖNSÖZ
       
Etüt bölgesinde yapılan arazi çalışmaları 29 Eylül 1960 tarihinden 23 Ekim 1960 tarihine kadar devam etmiştir. 1/100.000 mikyasındaki (Ek 3) 61/4 paftasının bütününde ifa edilen bu çalışmalar takriben 2.000 km karelik bir saha işgal eder.
        Araştırmamızın başlıca gayesini göz önünde bulundurarak, rüsubu formasyonlar daha detaylı bir şekilde tetkik edilmiştir.
        Bunun tam aksine, volkanik, metamorfik, alüvyon ve sub karasal Neojen formasyonların tetkiki acele olarak yapılmıştır.
        Mesozoik, Oligo-Miosen ve Miosen arazilerden olmak üzere ve ekseriya stratigrafik teakup halinde, sahre materyalinden 83 adet numune alınmıştır. Aynı zamanda, rejyonal tektonik stilin rekonstrüksyonu için zaruri olan tabakaların birçok istikamet ve yatım ölçüleri de alınmıştır.
        Çok sayıda alınan numunelerin mikropaleontolojik etüdü ekseriya menfi netice vermiştir. Ekseri hallerde, eskiden kronolojik tefsiri yanlış ve şüpheli gösterilen birkaç rüsubatın yaşı bedihi bir katiyetle tespit edilmiştir. Binaenaleyh, rejyonal stratigrafik teakup (Ek 2), umumiyet itibari ile şayanı itimat bir mahiyet arz eder.

Rapor Özellikleri
Rapor No 2831
Rapor Adı KANGAL (SİVAS) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE PETROL İMKANLARI
Konu SİVAS JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum KANGAL (SİVAS) SİVAS
Dil TÜRKÇE-İTALYANCA
Yayın Tarihi 01.01.1962
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.ALBERTO SAVOJA

KANGAL (SİVAS) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE PETROL İMKANLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02831
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 334,95TL


Etiketler: KANGAL, PETROL, SİVAS, SİVAS JEOLOJİ, SİVAS PETROL OLANAKLARI, 2831