• EREĞLİ-ZONGULDAK-İNEBOLU-SAFRANBOLU-KASTAMONU KÖMÜR HAVZASI HAKKINDA RAPOR
28 - 0003.htm

EREĞLİ-ZONGULDAK-İNEBOLU-SAFRANBOLU
KASTAMONU KÖMÜR HAVZASI HAKKINDA RAPOR
DERLEME KLASİF NO:E.544-M.291-M.613

        Yukarıda tahdit ettiğimiz bölge dahilinde, 1935 senesi Eylül-İlk Teşrin ve 1936 senesi Temmuz-Ağustos Eylül ayları zarfında yapmış olduğumuz jeolojik araştırmalar aşağıdaki pratik sonuçları verdiler.
        1. Memleket dahilinde doğrudan doğruya Karadeniz cihetinden vaki olacak herhangi bir taarruza karşı mahfuz ve işletilmesi kabil olan şu üç kömür havzası mevcuttur:
        A. Kara Fazıl (Suğla Yaylası) Havzası
        Karabük'ten hattı müstakim üzere 63 km mesafededir. Bu da takriben 75 km'lik şimendifer hattına tekabül eder.
        B. Çarşamba-Azdavay Havzası:
        Karabük'ten hattı müstakim üzere 72 km mesafededir.
        Bu da takriben 92 km'lik şimendifer hattına tekabül eder.
        C. Söğüt Özü Havzası:
        Karabük'ten hattı müstakim üzere 104 km mesafededir. Bu da takriben 122 km'lik şimendifer hattına tekabül etmektedir. Melfuf haritada görüldüğü veçhile, Karabük'ten başlayarak evvela Kara Fazıl'dan (Suğla Yaylası) ve sonra Çarşamba (Azdavay)'dan geçen bir tren hattının Söğütözü'ne kadar temdit edilmesi icap eder.
        2. Yukarıda bahsedilen bölgenin şimalinde, uzunluğu 65 km genişliği 4 ila 20 km arasında mütehavvil ikinci bir bölge bulunmaktadır. Bu bölge Karbonifer'in kısmen tezahür etmektedir; ve yahut buna az bir derinlikte rastlanabilir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 28
Rapor Adı EREĞLİ-ZONGULDAK-İNEBOLU-SAFRANBOLU-KASTAMONU KÖMÜR HAVZASI HAKKINDA RAPOR
Konu KÖMÜR
Yer - Konum EREĞLİ-ZONGULDAK-İNEBOLU-SAFRANBOLU-KASTAMONU ZONGULDAK
Dil TÜRKÇE-FRANSIZCA
Yayın Tarihi 01.09.1935
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar B. GRANİGG E. CLAR

EREĞLİ-ZONGULDAK-İNEBOLU-SAFRANBOLU-KASTAMONU KÖMÜR HAVZASI HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR00028
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 160,31TL


Etiketler: EREĞLİ, İNEBOLU, KÖMÜR, ZONGULDAK, 28