• TAVAS OVASI HİDROLOJİK ETÜT RAPORU

ÖZET
        Etüt edilen Tavas Ovası, Türkiye'nin ve Denizli'nin güneybatısında olup 47 km mesafede, Muğla Dağlık Arazisi hudutları dahilinde bulunmaktadır. Ortalama 900 m rakımlı etrafı deflerle çevrili yüksek bir vadidir. Düz vadi zemini tahminen 265 km2 kadardır. Bunun 70 km2'si sulamaya müsait olduğu tahmin tahmin edilmektedir.
        Ova dahilinde önemli bir akarsu mevcut değildir. Kuru Dereler yağışlı mevsimlerde sellenme yaparak ovanın batısında bulunan yeni dereyi beslerler. Yeni dere havzanın yegane akar suyunu teşkil etmektedir. Fakat Ovanın rakımından 200 m aşağıda akmaktadır. Havzanın yerüstü yeraltısuları ile beslenmektedir.
        Jeolojik, stratigrafik ve bünye bakımından dağlar, şistkuvarsit, fillit, kalker gibi paleozoik yaşlı kayaçları ihtiva eder. Dağ etekleri ise kumtaşı, çamurtaşı (marn) kalker, konglomera kayaçlar ile Tersiyer Örtüsü hakimdir. Vadide alüvyon örtüsü derişik kalınlıkta ve formasyonların çoğu su taşır özelliktedir.
        Mevcut iktisadi şartlar için yıllık içme ve kullanma su ihtiyacı tahminen iki milyon metreküptür. İstikbalde yılda 53.000.000 m3'lük bir ihtiyaç tekamül edeceği tunun 50.000.000 m3'nün sulama için lüzumlu olacağı tahmin edilmektedir. 143.000.000 azami potansiyel rezervi mevcuttur. Ve bunun büyük bir kısmı hem sulamaya ve hem de kullanamaya kimyevi bakımdan elverişlidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 2722
Rapor Adı TAVAS OVASI HİDROLOJİK ETÜT RAPORU
Konu TAVAS OVASI HİDROLOJİK ETÜT RAPORU
Yer - Konum DENİZLİ DENİZLİ-TAVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 16.07.1957
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HİDAYET ERDOĞAN RECEP ERSOY

TAVAS OVASI HİDROLOJİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02722
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 185,88TL


Etiketler: DENİZLİ, DENİZLİ HİDROJEOLOJİ, TAVAS OVASI, 2722