• TEFENNİ OVASININ HİDROJEOLOJİK RAPORU

ÖZET ve NETİCELER
        Burdur Vilayeti'nin 65 km güney batısında 780 km2 genişliğinde bulunan etüt sahasında 4 gün kalarak arazinin etüdüne çalıştık. Gayemiz Tefenni Ovası'nda açılacak araştırma sondajlarının yenisi tayin etmek ve yeraltı su durumumu da mümkün olduğu kadar tespit etmekti. 4 gün kaldığımıza bu bölgede benzin buhranının da had safhada bulunduğu bir zamana rastlaması çalışmamızı daha da güçleştirdi.
        Ovada bu güne kadar hiç derin kuyu açılmamış olması, hiçbir dere, kaynak ve kuyu dada rasat yapılmamış bulunması yeraltısuyunun hareket ve değişimlerimi tam olarak tespit etmemize mani oldu, ve biz sadece burada bulunduğumuz bir kaç güm zarfındaki durumu tespit edebildik.
        Tefenni Ovası 3-13 km arasında değişen bir genişlikle baz dağ etrafında bir şerit halindedir ve bu şerit etrafındaki yeraltısuyu bulunuşu değişik şekillerdedir. Rapor Muhtevası okunduğu zaman görüleceği gibi batı kısımlarda derin olan yeraltı su seviyesi doğuya doğru satha yaklaşmakta ve satha çıkmaktadır. Böylece doğu kısımda zararlı ıslaklık, bataklık, kaynaklar ve göl teşekkül etmiştir. Bunlardan banka güney batıda Seyitler Köyü'nün 2 km kuzey batısında da drenaj azlıktan birkaç yüz dönümlük kısmi bir bataklıkta bulunmaktadır.
        Ovaya hariçten hiç bir akış yoktur. Drenajı da sadece kuzey doğudaki Boz Çay vasıtasıyla olur.
        Etüt sahasının jeolojisi de karışık bir durum göstermektedir. Stratigrafisine bakacak olursak Paleozoik'e ait bir teşekkülat yoktur. Mesozoik Kretase'ye ait şist ve kalkerlerle, Tersiyer; Eosen flişleri ile Pliyosen, marn ve kumlarıyla, Kuvarterner ise alüvyon ve yığıntı konileri ile temsil edilir. Asıl karışık olan kısım yapısal jeolojisinde görülür; ilerde izah edildiği gibi bir çok faylanmalar olmuştur. Şariyaj da mevcuttur ki bu tektonik (hareketlerin yeraltısuyuna ne derece etki ettiği kati olarak bilinmemekle beraber halihazırdaki su tablosunun dalgalanışına sebep olduğu ve ilerideki açılacak sondajlarda da etkisinin görüleceği muhakkaktır.
        Yeraltı suyu rezervinin hesabını yaparken de bölgedeki meteorolojik değerlerin ve hidrolojik rasatların yokluğu yüzünden, kayaçların geçirebilecek su miktarını esas aldık, fakat yeraltından dışa akışı ve bahardaki kaynakların debilerini takribi aldık; böylece o kısımdaki hesaplarda da yanlışlık olabileceğini şimdide belirtmek isteriz.

Rapor Özellikleri
Rapor No 2721
Rapor Adı TEFENNİ OVASININ HİDROJEOLOJİK RAPORU
Konu TEFENNİ OVASININ HİDROJEOLOJİK RAPORU
Yer - Konum BURDUR BURDUR-TEFENNİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 12.12.1958
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İBRAHİM HAKKI KURAN

TEFENNİ OVASININ HİDROJEOLOJİK RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02721
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 162,94TL


Etiketler: BURDUR, BURDUR HİDROJEOLOJİ, TEFENNİ, TEFENNİ OVASI, 2721