• İZMİR VİLAYETİNİN BERGAMA DİKİLİ VE MENEMEN KAZALARI DAHİLİNDE BULUNAN SICAKSU VE MADEN SUYU KAYNAKLARI

HÜLASA (Ek 1)
        Bergama-Dikili-Menemen Mevki, sıcaksu ve maden suyu kaynakları bakımından pek zengindir. Bu kaynaklar bilhassa âdi faylar üzerinde ve grabenlerin kenarlarında ve bizzat grabenlerin içinde ortaya çıkmaktadırlar. Burada bilhassa büyük kırılma hatları mevcut bulunmaktadır. Bu kırılma hatları, Bergama Grabeni'ni her iki taraftan sınırlandırmakta ve buna paralel olarak uzanmaktadırlar. Doğrudan doğruya Ege Denizi Sahil Sahası'nda (Genç Ege Çöküntüsü) bulunan kırılma hatları üzerinde de sıcaksu kaynakları ortaya çıkmaktadırlar. Aynı zamanda, sıcaksu kaynaklarının büyük bir kısmının, gayet geniş yer kaplayan andezit sahalarının iç tarafında veya kenarlarında ortaya çıktıkları da söylenebilir.
        Bu kaynaklar sıcaklıklarını, umumiyetle sırf kaynak yollarının en alt kısmındaki jeotermik derinlik kademesine medyun bulunmaktadırlar. Buna mukabil, yalnız sıcak kaynaklar (takriben 70° ile 90° arasında temperatürleri olan kaynaklar), sıcaklıklarını, substratumdaki her ne kadar katılaşmışsa da hâla sıcak olan lâvlar dolayısıyla muhafaza edilebileceklerdir. Temperatür bakımından bir kaç kaynak gurubu tefrik olunmaktadır.
        1. Bir kaynağın temperatürü 20o'nin altında bulunmaktadır. Mahmudiye'nin güneyindeki kaynak,
        2. Diğer bir gurubun temperaturu ise 20-50° arasında bulunmaktadır. Hamamım'daki (Dikili) Ilıca, Güzelik (Bergama), Sucaklı Mahmudiye'nin kuzeyindeki kaynak Bademli, Bozköy'ün NNW'sindeki kaynak,
        3. Diğer bir gurubun temperatürü 50-75° arasında bulunmaktadır. Hamamım'daki (Dikili) Ilıca, Koca Oba Köy,
        4. Son olarak, Bergama ile Dikili arasındaki sıcak kaynakların temperatürlerinin 90° kadar ulaştıklarına işaret etmeliyiz.
        Kimyevi durum ile jeoloji, temperatur ile tektonik hatlar arasındaki münasebetler, bir kaç kazanın dar sahası üzerinde bile henüz etüt edilip ortaya konamamıştır. Bu, ancak Batı Anadolu'daki daha büyük sahalar birbiri ile münasebettar olarak ele alınabildikleri taktirde mümkün olabilecek ve yahut da ancak tecrübe edilebilecektir.
        Hattı zatında,bir kaç kaynağa ait, henüz elde hiç bir su analizi mevcut bulunmamaktadır. Türkiye'deki sıcaksu ve maden suyu kaynakları hakkındaki bilgilerimizi (bilhassa kimyevi durumları bakımından) ikmal etmek gayesi ile ilk önce, suların analizlerinin yaptırılması teklif olunmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 2620
Rapor Adı İZMİR VİLAYETİNİN BERGAMA DİKİLİ VE MENEMEN KAZALARI DAHİLİNDE BULUNAN SICAKSU VE MADEN SUYU KAYNAKLARI
Konu İZMİR DİKİLİ-BERGAMA-MENEMEN SICAKSU VE MADEN SUYU KAYNAKLARI
Yer - Konum İZMİR İZMİR DİKİLİ-BERGAMA-MENEMEN
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 31.05.1957
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.KARL BİSTRİTSCHAN

İZMİR VİLAYETİNİN BERGAMA DİKİLİ VE MENEMEN KAZALARI DAHİLİNDE BULUNAN SICAKSU VE MADEN SUYU KAYNAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02620
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 276,06TL


Etiketler: BERGAMA, DİKİLİ, İZMİR, MADEN SUYU, MENEMEN, SICAKSU, 2620