• ERGANİ-GULEMAN-KEBAN-DİVRİK-MURGUL MADEN YATAKLARINDA YAPILAN JEOLOJİK ARAMALAR HAKKINDA RAPOR

Önsöz
      Her şeyden önce MTA Enstitüsü'ne bu raporun yazarını böyle enteresan bir etüt seyahati yapmağa davet ettiğinden dolayı kalpten teşekkür bir borçtur. Kezalik Etibank İşletmeleri'ne de, gerek yaptıkları teknik yardımlardan ve gerekse gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da ayrıca candan teşekkürler.
      Bu seyahat Dr.Ekrem Göksu ile birlikte yapılmıştır ve burada ders olunan neticeler ise, müşterek ve birbirini tamamlayan müşahede ve münakaşaların mahsulüdür.
      Pek tabiridir ki, sık sık meslekten kimselerin etüt ettiği böyle büyük maden yataklarına yapılan kısa bir ziyaretten gerek ilmi ve gerekse pratik noktai nazardan pek fazla yeni bilgi beklenemez. Fakat biz, maden yataklarının jönezi bahsinde muhtelif görüşler bulunduğu takdirde bir karara varmağa ve tabiatıyla şu veya bu şekilde mevcut sualleri cevaplandırıp pratik tekliflerde bulunmağa gayret ettik. Fakat şunu da söylemek isteriz ki, belki de bizim hallettiğimizi zannettiğimiz problemlerden bazıları daha önce başkaları tarafından ele alınmıştır da, bizim bilgimiz yoktur.
       Seyahatin diğer bir gayesi de,gezip görülen Türkiye Maden Yatakları'nı mukayeseli müşahedelere dayanarak Balkan Yarımadası metal provensleriyle karşılaştırmak ve orada mevcut müşahabet ve farklardan genel jenetik sonuçlar çıkarmaktı.
       Bunlardan başka Dr. Ekrem Göksu "Scintillometer" yardımıyla bulunması melhuz radyoaktif mineraller üzerinde müşahedeler yapmış ve ayrı bir rapor tanzim etmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 2597
Rapor Adı ERGANİ-GULEMAN-KEBAN-DİVRİK-MURGUL MADEN YATAKLARINDA YAPILAN JEOLOJİK ARAMALAR HAKKINDA RAPOR
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ELAZIĞ ERGANİ-GULEMAN-KEBAN-DİVRİK-MURGUL
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 25.09.1953
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar PROF.DR.WALTER E. PETRASCHECK

ERGANİ-GULEMAN-KEBAN-DİVRİK-MURGUL MADEN YATAKLARINDA YAPILAN JEOLOJİK ARAMALAR HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02597
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 132,00TL


Etiketler: BAZİK, DİVRİK, ELAZIĞ, ERGANİ, GULEMAN, JEOLOJİ, KEBAN, MADEN, MURGUL, 2597