• BERGAMA (İZMİR) TEKSTİL FABRİKASINA SU TEMİNİ İÇİN YAPILAN JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÇALIŞMALAR

BERGAMA (VİLAYET İZMİR) TEKSTİL FABRİKASI'NA
SU TEMİNİ İÇİN YAPILAN
JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÇALIŞMALAR

HÜLASA
        Bergama Tekstil Fabrikası'na su temini imkanları ila ilgili bütün umumi hidrojeolojik ve hidrolojik münasebetler etüt edilmiştir.
        Bu etütlere dayanılarak, Plio-Kuvaterner'i hedef ittihaz edecek bir tecrübe sondajının açılması teklif edilmekte olup, ayrıca ilâve sondaj noktaları tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu mevzuda ehemmiyetli olan bütün teferruat, yapılan teklif ve tavsiyelerde bilhassa nazarı itibara alınmıştır.
        Raporumuzdan sağlanan neticelerin, sondaj çalışmalarını üzerine alan mütehassıs ile sondaja nezaret edecek jeologun bundan sonra yapacakları çalışmalarda göz önünde bulundurulması gerekir.
        Tekstil fabrikasının pis sularının bertaraf edilmesi meselesi, gerek fabrika havalisi ve gerekse bizzat fabrika tesisleri için büyük bir önemi haiz olduğundan bu mesele, ayrıca ele alınmış ve mevcut imkânlar gözden geçirilerek gerekli bütün teklifler yapılmıştır.

Ankara, Mart 1958
Dr. T. E. GATTINGER

Rapor Özellikleri
Rapor No 2559
Rapor Adı BERGAMA (İZMİR) TEKSTİL FABRİKASINA SU TEMİNİ İÇİN YAPILAN JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÇALIŞMALAR
Konu BERGAMA (İZMİR) JEOLOJİ-HİDROJEOLOJİ
Yer - Konum BERGAMA-İZMİR İZMİR
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 01.03.1958
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.E.T. GATTİNGER

BERGAMA (İZMİR) TEKSTİL FABRİKASINA SU TEMİNİ İÇİN YAPILAN JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÇALIŞMALAR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02559
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 172,12TL


Etiketler: BERGAMA, HİDROJEOLOJİ, İZMİR, İZMİR HİDROJEOLOJİ, İZMİR JEOLOJİ, 2559