• CELİKAN-AKÇADAĞ (MALATYA GÜNEYİ) BÖLGESİNDE JEOLOJİK ETÜTLER

CELİKAN-AKÇADAĞ (MALATYA GÜNEYİ) BÖLGESİNDE
JEOLOJİK ETÜTLER
Dr.N.TOLUN

1. ÖNSÖZ
       1/100.000 ölçekli, 96/1, 96/2 ve 95/2 No'lu paftalar jeolojik harita löveleri MTA Enstitüsü nam ve hesabına 1955 senesinde tarafımızdan yapılmıştır. Sahada toplanan materyalin paleontolojik ve petrografik etütleri MTA Enstitüsü'nü ilgili servisleri tarafından neticelendirilmiş. Laboratuvar ve sahada elde edilen neticeler, Malatya Masifi adı verdiğimiz eski Paleozoik bünyeli silsilenin stratigrafik ve tektonik durumunun aydınlanmasına büyük ölçüde yardım etmiştir.
       Malatya'nın güneyinde ve güney-batısında uzanan yüksek bölge Malatya ve yeni kurulan Adıyaman vilayetleri dahiline girer ve bu saha 1952-1954 seneleri arasında tetkik ettiğimiz Besni Adıyaman-Samsat Havzası'nı kuzeyden tahdid eden Malatya-Ceyhan Masifi'nin bir parçasıdır, Etüt mıntıkamız; kuzeyde Malatya Neojen Depresyonu, güneyde Adıyaman Kaotik ve yüksek rölyefli orojenik fliş zonu sıradağları; doğuda Pötürge Yüksek Platosu, batıda ise Elbistan'ın Nurhak Silsilesi ile tahdid edilir.
        Etüt sahamızın kuzey bölgeleri, temel kitlenin nüvesini Kavrayan Malatya Masifi, güney bölgeleri ise magmatik olayların şiddetlice vuku bulduğu orojenik fliş zonuna aittir, böylece Adıyaman, Gaziantep ön çukuru teressübat havzasının kuzey sınırları etüt sahamız dahiline girmesi bakımından, jeolojik yapı. ve tetkiki bir kat daha ehemmiyet kazanır. Malatya güney mıntıkasını teşkil eden bu bölge uzun müddet jeolojik çalışmalara sahne olmamış bakir bir arazi parçasıdır. OSWALD'ın (5) çok umumi rejyonal şarkı Anadolu üzerindeki etütleri bölgemiz hakkında sarin hiç bir malumat vermemektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 2486
Rapor Adı CELİKAN-AKÇADAĞ (MALATYA GÜNEYİ) BÖLGESİNDE JEOLOJİK ETÜTLER
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum CELİKAN-AKÇADAĞ MALATYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 08.02.1957
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NECİP TOLUN

CELİKAN-AKÇADAĞ (MALATYA GÜNEYİ) BÖLGESİNDE JEOLOJİK ETÜTLER

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02486
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 163,40TL


Etiketler: AKÇADAĞ, CELİKAN, EOSEN, JEOLOJİ, MAGMATİK, MALATYA, 2486