• YOZGAT İLİNİN BOGAZLIYAN ILÇESI HAMAM BUCAGINA BAGLI BURUNKISLA YUKARI SARIKAYA VE KARABACAK KÖYLERI CIVARINDA TEZAHÜR EDEN ÇOK FAZLA DEMIRLI MANGANEZ CEVHERI YATAGI HAKKINDA PRELIMINER RAPOR

YOZGAT İLİNİN BOĞAZLAYAN İLÇESİ HAMAM BUCAĞINA BAĞLI BURUNKIŞLA
YUKARI SARIKAYA VE KARABACAK KÖYLERİ CİVARINDA TEZAHÜR EDEN
ÇOK FAZLA DEMİRLİ MANGANEZ CEVHERİ YATAĞI
HAKKINDA PRELİMİNER RAPOR

ÖNSÖZ
        Karabük Fabrikaları Müessese'nin, Yozgat Vilayeti güney doğusunda Burunkışla ve Sarıkaya Köyleri arasındaki mevkide manganezli demir zuhuratı ile ilgilenmek arzusunu ve binaenaleyh ilk çalışmalara esas olmak üzere sözü edilen zuhuratın masrafı kendi müesseselerine ait olmak üzere enstitü tarafından tetkik ettirilmesini ifade eden, MTA Enstitüsü Müdürlüğü'ne varit 17.03.1955 tarihli ve özel işaretli yazıları üzerine, MTA Enstitüsü Genel Müdürlüğü'nün şifahi emirleri mucibince, 23.03.1955 tarihinde, Karabük Yüksek Furun Şefi Selim Tezgören ve Maden Sahibi Muhittin Kozan ile birlikte Ankara'dan Yozgat'a hareket edilmiştir. Maden sahası 24 ve 25.03.1955 tarihlerinde tetkik edilmiş ve 26.03.1955 tarihinde Ankara'ya davet edilmiştir.
        Arama ameliyatı olarak tetkik edilen A, B, C, D, E ve F yarmalarından alınan cevher numuneleri aynı harfler ile torbalarına işaretlenip, Karabük Fabrikaları Müessesesi Laboratuvarları'nda tahlil ettirilmek üzere Karabük Yüksek Furun Şefi Selim Tezgören tarafından Karabük'e götürülmüştür. Bu sebeple tetkik esnasında almış olduğumuz numunelerin tahlil neticeleri bu raporumuzda yer almayacak, bu hususta şimdilik ancak maden sahibinin 1954 senesinde istihsal ve Karabük'e teslim etmiş olduğu 1.000 T cevhere ait bazı vagonları için Karabük Müessesesi tarafından tanzim edilen tahlil neticeleri ile iktifa edilecektir.

1. COĞRAFİ DURUM
        Ankara'da Anafartalar İncirli Sokak No: 5 hanede mukim Muhittin Kozan'a ait 119/36 ve 119/37 Sayılı Arama Ruhsatnamelerine müsteniden işletme ruhsatnamesi talep edilmiş bulunan 1953, 50 hektarlık manganezli demir madeni sahası:

Rapor Özellikleri
Rapor No 2260
Rapor Adı YOZGAT İLİNİN BOGAZLIYAN ILÇESI HAMAM BUCAGINA BAGLI BURUNKISLA YUKARI SARIKAYA VE KARABACAK KÖYLERI CIVARINDA TEZAHÜR EDEN ÇOK FAZLA DEMIRLI MANGANEZ CEVHERI YATAGI HAKKINDA PRELIMINER RAPOR
Konu MANGANEZ CEVHERI HAKKINDA PRELIMINER RAPOR
Yer - Konum BOGAZLIYAN-HAMAM-BURUNKISLA-KARABACAK YOZGAT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 15.04.1955
Hazırlayan Birim MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BEHÇET ALPAY

YOZGAT İLİNİN BOGAZLIYAN ILÇESI HAMAM BUCAGINA BAGLI BURUNKISLA YUKARI SARIKAYA VE KARABACAK KÖYLERI CIVARINDA TEZAHÜR EDEN ÇOK FAZLA DEMIRLI MANGANEZ CEVHERI YATAGI HAKKINDA PRELIMINER RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02260
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 147,99TL


Etiketler: BOGAZLIYAN, CEVHERLESME, HAMAM, JEOLOJI, SARIKAYA, YOZGAT, 2260