• SİLVAN BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ

SİLVAN BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ

Yazan
 Fikret Kıraner
Jeolog

I. ÖNSÖZ
      1/100.000 Ölçekli Türkiye haritasının 82/3 ve 81/4 paftasının jeolojik etüdünü yapan Dr. Necip Tolun mezkur etüdünde Silvan Kazası'nın hemen 1-2 km şimalinde münferit bir strüktürün muhtemel bir mevcudiyetinden bahis etmesi üzerine yerinde 1/25.000 ölçekli detay jeolojik etüt yapılmasını Petrol Jeolojisi Servisi 1953 yılı programına koymuştu. Tarafımdan yapılan bu etüt HAZRO-MALABADİ KÖPRÜSÜ ve SİLVAN üçgenini teşkil eden saha içinde bulunur. Mıntaka Diyarbakır'ın 50 km kadar şimaline düşer.

II. COĞRAFİ DURUM
       Coğrafi bakımdan etüt sahamız Toroslar'ın ön safına düşer. Hakikatte gayet geniş iltivali HACERTUN veya diğer adiyle HAZRO strüktürünün şark kısmını teşkil eder. Ortalama irtifa 1400 civarındadır.
II.1 Stratigrafi
       Etüt Sahamız Paleosen, Eosen, Oligo-Miosen ve Pliyosen formasyonları ile temsil edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 2235
Rapor Adı SİLVAN BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum DİYARBAKIR SİLVAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.08.1953
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FİKRET KIRANER

SİLVAN BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02235
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 36,14TL


Etiketler: DİYARBAKIR, JEOLOJİ, MARNLI KALKER, SİLVAN, TEKTONİK, 2235