• OLTU 31/4, KARS 32/3 VE HASANKALE 48/2 1/100.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK PAFTALARA AİT MEMUAR

Hülasa
     
Etüt sahamız, Erzurum İli doğusunda Oltu-Sarıkamış ve Kağızman Dağlık Platosu'na inhisar etmektedir. Bu saha 2500 ile 3500 m rakımları arasında bir yükseklik göstermektedir. Aras Nehri ise Kağızman Bölgesi'nde 1400 m'ye kadar iner.
       Bölge Kretase Formasyonları ile, yeşil sahreler kompleksi, Eosen, Oligo-Miosen, Pliyosen ve nihayet Aras Nehri eski taraçaları bölgenin başlıca sedimantasyonunu teşkil eder.
       Kretase formasyonu; kalker, marn ve fliş serisinden ibaret olup, daima yeşil sahrelerle münasebet halinde bulunur, bölgenin en karışık tektoniği arz eder.
       Eosen tabakaları, bilhassa fliş ve kalkerlerden mürekkeptir. Etüt bölgemizde gayet mahdut sahalarda bulunur. En önemlisi Kötek gre serisidir. Vazıh ve tipik Eosen tektoniği bu bölgede görülür.
       Gerek Oltu ve gerekse Kağızman Çöküntü Havzası'nda görülen Oligo-Miosen tabakaları detritik fasiyeste ve aralarında Jips ve Kayatuzu tabakaları adesecikler halinde bulunmaktadır.
      Bölgemizde Neojen, deniz ve kara fasiyesindedir. Burdugalien Gre ve Kalkerlerle, Vendonbonien ise, Marn, Gre ve Konglomera ile temsil edilmiştir. Bu her iki tabaka da beraberce iltivalanmış ve konkordandır. Bilhassa Aras Havzası'nda teressüp etmiş olan bu tabakalar üzerine, Horasan kum fasiyesi gelir. Bu serinin üst kısımları tamamı ile kumludur ki bunlar bazen sert tabakalı, bazen ise yumuşak çimentolu veya yığın halinde stratifiye olmuşlardır. Ponsien'i temyiz eden tipik Congeriaları ihtiva eden bu kum tabakaları, birçok yerlerde bilhassa Horasan'da Aras Nehri versanlarını tamamı ile kaplamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 2159
Rapor Adı OLTU 31/4, KARS 32/3 VE HASANKALE 48/2 1/100.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK PAFTALARA AİT MEMUAR
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ERZURUM KARS OLTU-HASANKALE
Dil TÜRKÇE-FRANSIZCA
Yayın Tarihi 01.01.1954
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. CAHİT ERENTÖZ

OLTU 31/4, KARS 32/3 VE HASANKALE 48/2 1/100.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK PAFTALARA AİT MEMUAR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02159
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 522,12TL


Etiketler: ERZURUM, HASANKALE, JEOLOJİ, KARS, OLTU, 2159