• SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR) JEOTERMAL ALANINA AİT REVİZE JEOTERMAL KAYNAK KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU


Afyonkarahisar Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık San. ve Tic.
A.Ş. (SANJET) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında yapılan
sözleşme gereği, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve
Uygulama Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden önce hazırlanmış olan
Afyonkarahisar Sandıklı Jeotermal Alanı Kaynak Koruma Alanları Etüdü çalışması,
jeotermal alanın çevresel etkilerle kirlenmesinin önlenmesi, korunması ve
geliştirilmesine yönelik jeolojik, hidrojeolojik, jeotermal ve jeokimyasal çalışmaları
içerecek şekilde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve
Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre revize edilmiştir.
Sandıklı jeotermal alanında büyük oranda volkanik ve tortul kayaçlar, bununla
birlikte metamorfik kayaçlar yüzeylenir. Metamorfik kayaçlar da volkanik ve tortul
kökenlidir. Jeotermal alanın temelini metamorfik kayaçlar oluşturmaktadır. Permiyen
öncesinde oluşmuş ve metamorfizma geçirmiş bu temel Mesozoyik tortulları ile
örtülmektedir. Bozoğlan, Yeniköy, Konglomera formasyonları Paleojen, Sandıklı
Neojen formasyonu ise Neojen yaşlı, Senozoyik birimleri oluşturmaktadırlar. Bunların
da üstünde Halosen yaşlı kuvarsit ve konglomera görülmektedir. Sahada görülen genç
kayaçlar ise Kuvaterner yaşlı alüvyon ve travertenler ile kuvarsit ve kısmen kireçtaşı
kökenli gevşek konglomeralardan oluşan Holosen Equus Caballus Üyesi’dir.
Afyon-Sandıklı jeotermal alanında 1994 yılından günümüze kadar MTA Genel
Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından SANJET A.Ş. adına reenjeksiyon kuyusu dahil
24 tane sıcak su sondaj kuyusu açılmıştır. İnceleme alanında yer alan çalışır durumda
olan sıcak su kuyularında çalışma kapsamında ölçülen akışkan sıcaklığı 63,4-75,4 °C
arasında, pH değerleri 6,4-6,75 arasında, Elektriksel İletkenlik değerleri (EC) ise 1771-
2020 μS/cm arasında değişmektedir. Kuyulardan elde edilen akışkan şehir ısıtmacılığı
ve termal turizmde kullanılmaktadır.
Koruma alanları etüt ve Kurumsal Danışmanlık çalışmaları kapsamında çalışır
durumda olan 7 adet sıcak su kuyusu (AFS-2, AFS-6, AFS-7, AFS-11, AFS-14, AFS-20
(Bostan Tarım), AFS-21 (Agrosan)), 2 adet soğuk su kuyusu (Belediye terfi kuyusu ve
Çelik Turşu Kuyusu), eşanjör-giriş ve eşanjör çıkış noktaları olmak üzere 11 noktada
hidrojeokimya çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu örnekleme noktalarının tamamında
kaynak başında fizikokimyasal ölçümler (EC, pH, sıcaklık, tuzluluk) ve 6 adet sıcak su
kuyusunda (AFS-2, AFS-6, AFS-7, AFS-11, AFS-14, AFS-20 (Bostan Tarım)) gaz
ölçümleri (CO2, O2, N2, CH4, CO, H2S gazları) gerçekleştirilmiştir. Ayrıca her bir
örnekleme noktasından su örneği alınarak yerinde kimyasal analizleri (tam analiz)
yapılmıştır.
Koruma alanları çalışması kaynak ve sıcak su sondajlarının her türlü kirletici dış
etkenlerden korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla yapılmaktadır.
Dolayısıyla bu çalışmada doğal çıkış ve kuyuların her türlü kirletici dış etkenlerden
korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, potansiyel alanın belirlenerek koruma
altına alınması amacıyla sahanın litolojik özellikleri, kayaçların geçirimliliği, çatlak ve
kırık sistemleri gibi unsurlar göz önüne alınarak bu zonlarda alınması gerekli önlemler
belirlenmiştir.
Afyon-Sandıklı jeotermal sahasında yapılan koruma alanları etüdü çalışmaları
sonucunda belirlenen koruma alanları zonları ile uyulması gereken kurallara dikkat
edilmesi bölge için önemli bir ekonomik değer olan sıcak suyun, uzun yıllar
2
kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi bakımından büyük önem
taşımaktadır.
Bu çalışma ile belirlenen I. ve II. derece koruma alanı sınırı 1/10.000 ölçekli
topografik harita üzerine işaretlenmiştir. III. derece koruma alanı sınırı ise hidrojeolojik
beslenme alanı sınırı olarak kabul edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No DR11526
Rapor Adı SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR) JEOTERMAL ALANINA AİT REVİZE JEOTERMAL KAYNAK KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU
Konu REVİZYON JEOTERMAL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2012
Yazarlar Ömer Faruk TAMGAÇ Nilgün DOĞDU Fatih İNCEGİL Hasan ÜNAL Murat AKAR
Kitap - Yayın
Yer-Konum SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR)

SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR) JEOTERMAL ALANINA AİT REVİZE JEOTERMAL KAYNAK KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11526
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 449,69TL


Etiketler: SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR) JEOTERMAL ALANINA AİT REVİZE JEOTERMAL KAYNAK KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU