• TRAKYA HAVZASI TKİ KÖMÜR SONDAJLARI ÜCRETLİ ETÜT PROJESİ RAPORU

Bu raporda Paleozoyik-Üst Kretase zaman aralığı kayaçları temel olarak alınmış ve
Eosen’ den başlayarak hızla çöken ve hızla depolanan bir Tersiyer Havzasın stratigrafisi
özet olarak verilmiştir.
Trakya Havzasında temel kayaçlarının en üstünde yer alan Çetmi Ofiyolitik Melanji
üzerine Eosen çökellerinin tabanını oluşturan ince kumtaşı, silttaşı ve silisifiye tüf içeren
koyu gri renkli şeyllerden oluşan Gaziköy Formasyonu gelir. Daha üstte sırasıyla; genellikle
kumtaşında oluşan Keşan Formasyonu, gri-bej renkli mikritik kireçtaşı ve resifal
kireçtaşından oluşan Soğucak Formasyonu, tüf arakatkılı gri renkli şeyl, kumtaşı ve killi
kireçtaşından oluşan Ceylan Formasyonu yer alır.
Oligosen çökelleri tabanda yeşil gri renkli şeyl, marn ve tüflerden oluşan Mezardere
Formasyonu ile başlar. Üzerinde kumtaşı, şeyl, yer yer çakıltaşı, kireçtaşı ve ince linyit
bantları içeren Osmancık Formasyonu ile gri yeşil renkli kiltaşı, kumtaşı, çakıltaşı, tüf ve
linyit içeren Danişmen Formasyonu yer alır. Danişmen Formasyonu bölgede yapılan ilk
çalışmalarda linyitli kumtaşları olarak adlandırılmıştır.
Miyosen yaşlı kayaçların tabanında tüf ve aglomeralardan oluşan Hisarlıdağ
Volkanitleri bulunur. Üzerinde sırasıyla kiltaşı, kumtaşı ve silttaşı litolojisine sahip
Çanakkale Formasyonu ve çamurtaşı, kumtaşı, marn ve kireçtaşı litolojisine sahip Çekmece
Formasyonu ile kumtaşı, kiltaşı ve silttaşı litolojisine sahip Ergene Formasyonu yer alır.
Trakya Havzasında Pliyosen çökelleri tutturulmamış çakıl, kaba taneli çakıltaşı ile
kumtaşı ve yer yer kiltaşından oluşan Trakya Formasyonu ile temsil edilir. Kuvaterner
çökelleri ise gevşek tutturulmuş karbonatlı kumtaşları ve çakıltaşları ile tüm birimlerin
üzerinde yer alır.

Rapor Özellikleri
Rapor No DR11286
Rapor Adı TRAKYA HAVZASI TKİ KÖMÜR SONDAJLARI ÜCRETLİ ETÜT PROJESİ RAPORU
Konu KÖMÜR
Yer - Konum TRAKYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2010
Yazarlar Dr. İlker ŞENGÜLER

TRAKYA HAVZASI TKİ KÖMÜR SONDAJLARI ÜCRETLİ ETÜT PROJESİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11286
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 750,46TL


Etiketler: TRAKYA HAVZASI TKİ KÖMÜR SONDAJLARI ÜCRETLİ ETÜT PROJESİ RAPORU