• YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE (CAVLAK) KAPLICASININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

Bu çalışma Bahariye (Cavlak) kaplıcasını geliştirmek üzere sıcak su kaynaklarının korunma alanlarını
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Kaplıca Yozgat İline bağlı Boğazlıyan İlçe Merkezi'nin 4.5 km batısında, Kozaklı Karayolu üzerindedir.
Bölgede stratigrafik istif şu şekildedir. Kaplıca çevresini oluşturan inceleme alanında mostra veren en yaşlı
birim Kretase kireçtaşlarıdır. Bunlar üzerine Eosen flişi-foraminiferli kireçtaşları, Oligosen'in kırmızı serisi ve
inceleme alanında geniş yer kaplayan Pliyosen yaşlı kireçtaşı, konglomera ve kumtaşı serileri gelir.
Bunlarında üzerine Pliyosen-Pleistosen yaşlı tutturulmamış çakıl ve kumlar yatay olarak yer alır. Ayrıca
dereler boyunca geniş alanlar kaplayan Alüvyonlara rastlanır.
Sıcaksuyun akiferi muhtemel olarak harita sahasında küçük bir alanda mostra veren Eosen veya
Kretase kireçtaşları, ya da harita alanı dışında aflöre eden Paleozoyik yaşlı mermerlerdir.
Kaplıca sahasında, debisi Q=320 lt/sn civarında olan büyük bir sıcak su kaynağı mevcuttur. Kaynak
çıkış yerinde genişliği 70-80 m'yi bulan bir sıcak su gölü meydana gelmiştir. Bu sıcak su bir kanalla göl
kenarından geçen dereye akmaktadır. Kanala boşalım noktasında göl suyunun sıcaklığı 34°C'dır.
Bu kaynak dışında gölün hemen kenarında debisi Q=1 lt/sn tahmin edilen ve sıcaklığı 40.5°C ölçülen
ikinci bir sıcak su kaynağı daha mevcuttur. Göl halindeki büyük kaynağın suyuna çıkış yolu boyunca fazla
miktarda soğuksu karıştığından kaynağın ısısı düşmektedir. Ayrıca göl çevresinde yer yer düşük sıcaklıkta
küçük debili sıcak su çıkışları görülmektedir.
Sıcak su kaynaklarının korunma alanları belirlenmiş, 1/5000 ölçekli (Ek 12) ve 1/25.000 ölçekli (Ek 4)
haritalara işlenerek sunulmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No DR07794
Rapor Adı YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE (CAVLAK) KAPLICASININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ
Konu 1/25.000 YERALTI SUYU
Yer - Konum YOZGAT BOĞAZLIYAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 1985, ANKARA
Kitap - Yayın
Yazarlar MERİH ÖZMUTAF ZAFER YÜCEL SAİM DEMİRCİ Dr. MEHMET BÜYÜK

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE (CAVLAK) KAPLICASININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07794
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 153,72TL


Etiketler: YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE (CAVLAK) KAPLICASININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ