• ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK-EŞME-FAKILI AR.2085, AYDIN-KOÇARLI GMD 6/587 VE AYDIN-SÖKE-ÇAVDAR İR.3436 NO’LU URANYUM RUHSATLARINDA 2011 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA AİT RAPOR

ÖZ
2011-33-48 proje kod nolu “ETİ MADEN Uranyum Ruhsatları Etütleri” projesi 2011 yılı çalışmaları 18.07.2011-22.12.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Raporda yer alan etüt çalışmaları ETİ MADEN İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait, AR.2085 sayılı Uşak-Eşme-Fakılı, GMD 6/587 sayılı Aydın-Koçarlı, İR-3436 sayılı Aydın-Söke uranyum ruhsat sahalarında ve 15.10.2011 ile 22.12.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
AR.2085 sayılı Uşak-Eşme-Fakılı, GMD 6/587 sayılı Aydın-Koçarlı ve İR-3436 sayılı Aydın-Söke Ruhsat sahalarında toplam 46 km2’lik 1/25000 ölçekli maden jeolojisi etüdü yapılmıştır. Toplam 1000 noktada Jeofizik Gamma Ray ölçümü gerçekleştirilmiştir. Yine bu ruhsatlarda gerçekleştirilen etüt çalışmaları esnasında, kimyasal analiz için 18 adet, mineraloji ve petrografik analiz için 10 adet numune alınıp analize gönderilmiştir.
Aydın ili sınırları içerisinde yer alan ruhsat sahalarının temelini Menderes masifine ait Paleozoyik yaşlı şist, gnays, mermer ve kuvarsitler oluşturmaktadır. Bu kayaçların üzerine uyumsuz olarak Neojen yaşlı kumtaşı, silttaşı, kiltaşından oluşan sedimanter kayaçlar gelmektedir. Ayrıca Neojen yaşlı sedimanter kayaçlar içerisinde işletilen kömür damarları bulunmaktadır. GMD 6/587 sayılı Aydın-Koçarlı ruhsat alanında sadece Menderes masifine ait Paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar yer almaktadır. Uşak sınırları içerisinde yer alan AR.2085 sayılı Uşak-Eşme-Fakılı ruhsat sahasında ise temeli Menderes masifine ait Paleozoyik yaşlı gnays ve şistler oluşturmaktadır. Bunların üzerinde konglomera-kumtaşı-tüfit-kiltaşı-marn ve kireçtaşı ardalanması ve silttaşı-kiltaşı-tüfit ardalanmasından oluşan Miyosen yaşlı akarsu ve göl çökelleri yer almaktadır. Bu kayaçlar gölsel kireçtaşları tarafından üzerlenmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11544
Rapor Adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK-EŞME-FAKILI AR.2085, AYDIN-KOÇARLI GMD 6/587 VE AYDIN-SÖKE-ÇAVDAR İR.3436 NO’LU URANYUM RUHSATLARINDA 2011 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA AİT RAPOR
Konu URANYUM
Yer - Konum UŞAK-EŞME AYDIN-KOÇARLI-SÖKE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2012
Kitap - Yayın
Yazarlar Mustafa AKSOY Süleyman DÜMENCİ Oğuz İsmail ABİZ Mustafa KÜÇÜK Yeşim ER

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK-EŞME-FAKILI AR.2085, AYDIN-KOÇARLI GMD 6/587 VE AYDIN-SÖKE-ÇAVDAR İR.3436 NO’LU URANYUM RUHSATLARINDA 2011 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA AİT RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11544
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 276,00TL


Etiketler: ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK-EŞME-FAKILI AR.2085, AYDIN-KOÇARLI GMD 6/587 VE AYDIN-SÖKE-ÇAVDAR İR.3436 NO’LU URANYUM RUHSATLARINDA 2011 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA AİT RAPOR