• ARTVİN-MERKEZ-SEYİTLER CU, PB, ZN, AG YATAĞI ÖN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Seyitler Cu, Pb, Zn, Ag, maden yatağı Artvin'in merkez Seyitler Köyü sınırları içindedir. İncelenen sahada
Üst Kretase volkano sedimanter serileri ile Tersiyer yaşlı andezit daykları vardır. Üst Kretase yaşlı seriler dasit
1, cevherli asitik seri (dasitik tüf breş, dasit 2, dasitik aglomera) ve örtü serisi (çamurtaşı, tüflü kumtaşı,
bazalt ve aglomeraları) ile temsil edilirler. Tersiyer yaşlı birim olarak hornblendli andezit daykı mevcuttur.
Sahada ilk bilimsel çalışmalar 1972 yılında 1/10.000'lik jeoloji haritası yapılarak başlanmıştır. 1977
yılında 1/2.000 ölçekli detay jeoloji haritası yapılmıştır. 1978 yılında yapılan jeofizik çalışmaları sonunda
sondajlı aramalar önerilmiş olmasına rağmen, sondajlı çalışmalara ancak 1987 yılında başlanmıştır.
Zuhur Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan masif tipte volkano-sedimanter bakır-kurşun-çinko
yatağıdır. Cevherleşmenin boyutları yapılacak rezerv sondajları ile belirlenecektir. Cevherleşmenin dalımı,
zuhurun içinde bulunduğu dasitik tüf ve breşlerle bunların üzerine gelen çamurtaşlarının dalımına (20-30°K)
uyumludur.
25 m etki mesafesi alınacak % 0.5 Cu jeolojik eşik tenöre göre 262.825 ton (% 1.01 Cu, % 2.30 Zn, %
0.56 Pb, 26.55 ppm Ag) rezerv hesaplanmıştır. Ekonomik limit tenör hesabında % 0.61 Cu bulunmuş olup,
cevherin açık işletme ile alınmasına karar verilmiştir. Tenör değişimlerinin ani olması nedeniyle
değerlendirme üç alternatif üzerine yapılmıştır. Yapılan hesaplar sonunda alternatiflere göre kazanılabilir
rezerv;

Rapor Özellikleri
Rapor No DR08831
Rapor Adı ARTVİN-MERKEZ-SEYİTLER CU, PB, ZN, AG YATAĞI ÖN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
Konu BAKIR ÇİNKO FİZİBİLİTE ETÜDÜ GÜMÜŞ KURŞUN
Yer - Konum ARTVİN-MERKEZ-SEYİTLER
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EYLÜL 1989
Yazarlar EKREM CENGİZ

ARTVİN-MERKEZ-SEYİTLER CU, PB, ZN, AG YATAĞI ÖN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08831
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 291,76TL


Etiketler: ARTVİN-MERKEZ-SEYİTLER CU, PB, ZN, AG YATAĞI ÖN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI