• ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA-KÖPRÜBAŞI AR.1578-ÖİR.10038 NO’LU RUHSATLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA AİT RAPOR

ÖZ
Manisa Köprübaşı İlçesi çevresinde Uranyum arama çalışmalarına 1961 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü elemanlarınca başlanmış ve 1980 yılına kadar sürdürülmüştür.
Çalışmalar havadan prospeksiyon, arazide genel ve detay prospeksiyon, jeolojik harita çalışmaları, yarma, kuyu ve sondaj çalışmaları şeklinde devam etmiştir.
Bu çalışmalar sonucu sahada Kasar, Ecinlitaş, Çetinbaş, Topallı, Yardere, Kayran, Tomaşa, Kocaboğaz, Taşharman, Kocadüz, Tüllüce sektörleri olmak üzere 11 adet uranyum yatağı tespit edilmiş ve 2852 ton U308 rezervi hesaplanmıştır.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Manisa İli Köprübaşı İlçesi sınırları içerisinde yer alan AR1578 ve ÖİR 10038 nolu ruhsatlarda önceki yıllarda yapılan çalışmalar sonucu elde edilen sonuçların teyidi ve ruhsat alanlarındaki uranyum potansiyelinin belirlenmesine yönelik olarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 23.07.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamındaki çalışmalar 23.08.2010 tarihinde başlamış olup 31.10.2010 tarihinde tamamlanmıştır. Bu süre içerisinde ruhsat alanlarının yaklaşık 75 km2’lik 1/25000 ölçekli detay jeoloji haritası yapılmıştır. Ayrıca Kasar ve Topallı sektörlerinde iki adet kuyu ile iki adet yarma açılmıştır. Ruhsat alanlarında temel kayaçlar olarak Menderes Masifi’ne ait Paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar yer almaktadır. Metamorfik kayaçlar genellikle granitik gnays, paragnays, gözlü gnays, mika şist, amfibolit-granat-klorit şist, kalkşist ve mermerlerden oluşmuştur. Paleozoyik yaşlı kayaçlar üzerinde uyumsuz olarak Mesozoyik yaşlı dolomitik kireçtaşları ve ultramafit, radyolarit, çörtlü kireçtaşı, mermerden oluşan melanj yer almaktadır. Mesozoyik ve temel kayaçlar üzerinde uyumsuz olarak Miyosen sonrası sedimanter kayaçlar yer almaktadır. Sedimanter kayaçlar zaman zaman değişik yaştaki volkanikler tarafından kesilmektedir.
Uranyum mineralleri (autonit, torbernit, metatorbernit), ruhsat alanlarında önceki yıllarda tespit edilmiş olan sektörlerde ve yakın çevresindeki gözlü gnayslar içinde dissemine olarak sedimanter kayaçlar içerisinde ise çakıllara sıvanmış, dissemine ve boşluk dolgusu olarak bulunmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11440
Rapor Adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA-KÖPRÜBAŞI AR.1578-ÖİR.10038 NO’LU RUHSATLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA AİT RAPOR
Konu URANYUM
Yer - Konum MANİSA-KÖPRÜBAŞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2011
Yazarlar Mustafa AKSOY Oğuz İ.ABİZ Ebru SEZEN DEMİRCİ Caner ZEYREK Dr.Levent KARADENİZLİ Mustafa KÜÇÜK

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA-KÖPRÜBAŞI AR.1578-ÖİR.10038 NO’LU RUHSATLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA AİT RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11440
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 513,00TL


Etiketler: ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA-KÖPRÜBAŞI AR.1578-ÖİR.10038 NO’LU RUHSATLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA AİT RAPOR