• KIRIKKALE-KESKİN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ JEOTERMAL ENERJİ RUHSAT SAHASI JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

ÖZ
MTA Genel Müdürlüğü ülkemizin değişik yerlerinde farklı konularda jeolojik ve ilgili dallarda araştırma çalışmaları yapmaktadır. Bunlardan birisi de jeotermal enerji aramalarıdır. Kırıkkale İli, Keskin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ile MTA Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme gereğince Keskin İlçesi kuzeyinde ruhsatlı bulunan alanda jeotermal enerji araştırması yapılmıştır.
2010 yılında, MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammaddeleri Aramaları Maden ve Jeotermal Kaynak Aramalar Projesi, ücretli 2010-33-35 proje özel kod nolu, Keskin Jeotermal Enerji Aramaları Projesi (Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2010/11 nolu ruhsat alanı) kapsamında 1/25.000 ölçekli Kırşehir İ31 d1 ve d2 paftaları içinde kalan alanda, Keskin İlçesi ve kuzeyinde Yeni Mahalle, Karıştıran Mevkii ve Sorkun Köyü çevreleri detay incelenmiş, yaklaşık 35 km2’lik bir alanın jeotermal jeolojisi çalışılmış 5 adet kimyasal su analiz numunesi alınmış, 30 nokta jeofizik özdirenç (DES) ve 2 profil boyunca 3 km SP ölçümleri yapılmıştır.
İnceleme alanı Kuzey Anadolu Fay Kuşağı’ndan ayrılan Erbaa-Sungurlu- Kırıkkale fay zonunun güneyinde yer almaktadır. İnceleme alanı sınırları içinde görülen en alttaki birim Paleozoyik yaşlı Kırşehir Masifi’ne ait mermerden oluşan Bozçaldağ formasyonudur. Üzerine tektonik dokanakla Mezosoyik (Üst Kretase) yaşlı Çiçekdağ formasyonu gelmektedir. Bu birimleri Üst Senoniyen yaşlı genelde granitten oluşan Orta Anadolu Granitoyidi kesmektedir. Bu birimin üzerinde uyumsuzlukla, inceleme alanında yüzeylemeyen ancak bölgesel olarak gözlenen, Eosen yaşlı, karasal ortamda oluşmuş Baraklı formasyonu ile bununla yanal ve düşey geçişli Çevirme formasyonu yer almaktadır. Çevirme formasyonu içinde Nummulitli Dulkadirli kireçtaşı üyesi ayırtlanmıştır. Çalışma alanında bu birimlerin üzerine uyumsuzlukla Orta Miyosen-Pliyosen yaşlı karasal ayrılmamış İç Anadolu Grubu çökelleri gelmektedir. Kuvaterner yaşlı alüvyon alanda tüm birimleri uyumsuzlukla örtmektedir.
Yapılan jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmalar ile alan jeotermal açıdan değerlendirilmiştir. Jeolojik olarak alan örtü kaya, hazne kaya, beslenme alanı ve ısıtıcı açısından değerlendirilmiş, tektonik yapılar incelenmiştir. Alınan jeofizik ölçüler sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek sahanın özdirenç dağılımı belirlenmiş, özdirenç seviye haritaları ve görünür özdirenç kesitleri hazırlanarak jeolojik süreksizliklere karşılık gelebilecek yapılar ortaya çıkarılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11352
Rapor Adı KIRIKKALE-KESKİN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ JEOTERMAL ENERJİ RUHSAT SAHASI JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum KIRIKKALE-KESKİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2010
Yazarlar Sinan SARP Mustafa DESTUR Adnan GÜVEN Altan İÇERLER Esra Burcu YILMAZ

KIRIKKALE-KESKİN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ JEOTERMAL ENERJİ RUHSAT SAHASI JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11352
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 228,00TL


Etiketler: KIRIKKALE-KESKİN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ JEOTERMAL ENERJİ RUHSAT SAHASI JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU