• ÇANAKPINARI-KIZILYÜKSEK-KAVASAK-DORUCALI KROM OCAKLARI (KARSANTI/ADANA) VE ÇEVRESİNE AİT RAPOR

ÖZET
Bu çalışma gelecek yıllarda Türkiye krom üretiminde çok önemli rolü olabileceğine inandığımız; 110 km
uzunluğunda ve en geniş yeri 30 km olan Pozantı-Faraşa Ofiyolit Karmaşığı'nın en geniş yerinin güney
kenarında yer alan Karsantı Bucağı'nın kuzeyinde yer almaktadır.
Yaklaşık 207 km2'lik bir alanı kapsayan çalışma sahamız birbirinden bağımsız ve yaklaşık 450 m
uzaklıkta iki sahadan meydana gelmektedir. Bu sahalardan batıda olanı Çanakpınarı-Kızılyüksek Ocakları'nı
içerisine almakta ve yaklaşık 0.96 km2'lik bir alanı kapsamakta, doğudaki saha ise Dorucak ve Kavasak
Ocakları ile Dereocak Mostralarını içerisine almakta ve yaklaşık 1.270 km2'lik bir alanı kapsamaktadır.
Etüt sahamız içerisindeki kayaçları oluşumları bakımından tektonitler ve magmasal tabakalı kayaçlar
olmak üzere iki kısma ayırabiliriz. İnceleme alanının çok büyük bir kısmını kapsayan tektonitler kromit
yataklarını içerisinde bulundurmakta olup harzburgit ve dunitlerden meydana gelmiştir. Tektonitler içerisinde
piroksenit damar ve daykları yaygın olup bantlanma, lineasyon, foliasyon vb gibi yapılar oldukça belirgindir.
Magmasal tabakalı kayaçlar (cumulate) inceleme alanımızda, sadece Çanakpınarı Ocağı'nın güney kısmında
bulunan E-W uzanımlı ve kalın breş zonuna sahip fayın güney kısmında yer almaktadır. İnceleme alanı
içerisindeki magmasal tabakalı kayaçlar dunit, piroksenit ve gabrolardan meydana gelmiş olup foliasyon
(yapraklanma) çizgisellik vb gibi yapılar görülmemektedir. Magmasal tabakalı kayaçlar içerisinde kromit
mostraları bulunmamaktadır.
Tektonik yapı oldukça karmaşık olup faylar ve kırık sistemleri hemen her yönde olabilmektedir.
İnceleme alanında yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucu faylar ve kırık sistemleri ve bunların kromit yatakları ve
iç yapıya olan tesirleri ortaya konulabilmiştir. Yaklaşık E-W ve N-S doğrultulu faylar sahadaki krom adese ve
bantları üzerinde etkindirler. Cevherleri gerek doğrultuda ve gerekse eğimde kesen ve ötelenmeye sebep
olan fayların atımları bu fayların breş zonları ile orantılı değildir. Eğim atımlı faylar bloksal düşmelere neden
olduğundan iç yapıda bir değişiklik meydana getirebilmesine karşın doğrultu atımlı faylar bloksal
sürüklenmelere neden olduğundan iç yapıya tesirleri oldukça sınırlıdır.
Etüt sahamızda bulunan tek ekonomik mineral kromittir. Ayrıntılı bir çalışmaya rağmen Çanakpınarı-
Kızılyüksek Ocakları arasındaki ilişki tam anlamıyla ortaya konulamamıştır. Aynı şekilde Dorucalı-Kavasak
Ocakları arasındaki ilişki da tam olarak ortaya konulamamıştır. Ancak Kavasak Ocağı ile Dereocak Mostraları
arasındaki ilişkiler çok açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Dorucak-Kavasak-Dereocak Mostraları Bölgesi'nde
cevher adese ve bantları doğrultuda basamaklar halinde atılmıştır. Kavasak-Dereocak Bölgesi'nde cevher
eğimde de basamaklar şeklinde doğuya ötelenmiştir. Doğrultudaki ötelenmeler Çanakpınarı Ocağı çevresinde
de gözlenmiştir. İnceleme alanında yer alan ocaklardaki cevher tenörleri oldukça değişkendir. Kromit
yatakları adeseler ve bazı ocaklarda (Kızılyüksek vs) bantlar şeklinde olup masif, kantlı, nodüllü ve saçılmış
tipte cevherleri içermektedir. İnceleme alanında yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda krom ocak ve mostralarından yapılan üretim ile
görünür, muhtemel ve mümkün jeolojik rezervler hesaplanmıştır. Kromit rezervleri bakımından çok önemli
ve ümit verici olan sahamızda toplam 496.503 ton görünür, 1.330.745 ton muhtemel 3.410.303 ton mümkün
jeolojik rezerv hesaplanmıştır.
Sahada 1/2.000 ölçekli çalışmanın ışığında ümitli görülen bölgelerde daha ileri arama işlemleri (sondaj,
galeri vb gibi) önerilmiştir.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 06539
Rapor Adı ÇANAKPINARI-KIZILYÜKSEK-KAVASAK-DORUCALI KROM OCAKLARI (KARSANTI/ADANA) VE ÇEVRESİNE AİT RAPOR
Konu 1/2.000 KROM
Yer - Konum ADANA-SİNCİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 1977
Yazarlar İBRAHİM ÇUBUK A. KEMAL AKIN SADIK AÇAN

ÇANAKPINARI-KIZILYÜKSEK-KAVASAK-DORUCALI KROM OCAKLARI (KARSANTI/ADANA) VE ÇEVRESİNE AİT RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06539
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.207,89TL


Etiketler: ÇANAKPINARI-KIZILYÜKSEK-KAVASAK-DORUCALI KROM OCAKLARI (KARSANTI/ADANA) VE ÇEVRESİNE AİT RAPOR