• KIRIKKALE-KIRŞEHİR-ANKARA POLİMETAL ARAMALARI PROJESİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ
Bu rapora konu olan maden arama çalışmaları, Kırşehir Masifi’nin Kırıkkale,
Kırşehir ve Ankara illerinin kesiştiği bölgede, 5 ruhsatta toplam 460 km2
büyüklüğündeki bir alanda yapılmıştır. 2012 yılında prospeksiyon şeklinde başlayan
çalışmalar, 2013 yılında ruhsat alımıyla birlikte önce “Ön Etütler”, daha sonra da
“Kırıkkale-Kırşehir-Ankara Demir-Mangan Aramaları Projesi” adı altında devam
etmiştir. Çalışmalar sırasında 1/25000, 1/5000 ve 1/2000 ölçekli detay maden jeoloji
haritaları hazırlanmış, mineraloji-petrografi, XRD, kimyasal ve jeokimyasal örnekler ile
cevher zenginleştirme çalışmaları için tam teknoloji örneği alınmış, belirlenen hedef
sahalarda tahkik jeokimya (kayaç ve toprak) yapılmıştır. Ana cevher minerali olarak
manyetit beklenen sektörlerde alınan jeofizik-manyetik ölçülerle ruhsatların maden
potansiyeli yorumlanmaya çalışılmıştır. Tüm bu çalışmalardan sonra belirlenen
lokasyonlarda arama sondajlarına geçilmiştir. Sahada etütler bitmiş, sondaj çalışmaları
ise halen devam etmektedir. Alınacak verilere göre yeni etütler yapılabilir.
Kırıkkale-Keskin AR: 201400251 nolu ruhsat sahasında, Dağsolaklısı demir
sektöründe cevher zenginleştirme analizi olumsuz geldiğinden, teknolojik bir gelişmeye
kadar çalışmalar sonlanmıştır. İnlidereninbel ve Taşlık Tepe baz metal sahasında ise
sondajlar devam etmektedir. Maşat sektöründe, arama sondajlarında cevher kesilmesi
üzerine belirlenen rezerv/kaynak sondajları sürmekte olup, sonuçlar alınınca buluculuk
raporu yazılacaktır. Büyükçal Tepe’de manyetik anomaliye göre belirlenen sondajlar
henüz başlamamıştır. Keskin-Çaltepelerde cevher kesilememesi üzerine çalışmalara
son verilmiş, Canlı Tepe’de ise devam etmektedir. Keskin merkezdeki eski Denek
Kurşun madenine yönelik sondajda cevher kesilmesi üzerine 2 yeni sondaj daha
yapılacaktır. Bu ruhsatın mücavirindeki Kırıkkale-Keskin AR: 201200494 nolu ruhsatta
1 sondaj kesilmiş, sonuçlar gelmemiştir. Kırıkkale-Karakeçili-Tülüce AR: 201600237
nolu ruhsatta, asidik tüfler içinde hidrotermal Au aramasına yönelik çalışmalarda,
tahkik jeokimya kayaç örneğinde 340 ppb’ye varan au değeri alınmış olup, sondajlı
aramalara geçilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. AR: 201600228 nolu Kırıkkale-
Bahşılı-Küreboğazı ruhsatında mangan aramaları olumsuz sonuçlanmıştır.
Hidrotermal tipte oluştuğu düşünülen Au, Cu, Pb ve Zn aramalarına ise tahkik jeokimya
ve yüzey kayaç örneklerinde alınan sonuçlara göre belirlenmiş sondajlara devam
edilmektedir. Ankara-Bala-Kesikköprü AR: 201600230 nolu ruhsatta ise demir kesilen
iki sektörde detay etütler yapılarak, rezerv/kaynak sondajlarına karar verilecektir

Rapor Özellikleri
Rapor No 13779
Rapor Adı KIRIKKALE-KIRŞEHİR-ANKARA POLİMETAL ARAMALARI PROJESİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ POLİMETAL
Yer - Konum KIRIKKALE-KIRŞEHİR-ANKARA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Necdet ARDA Orhan KIZILTEPE

KIRIKKALE-KIRŞEHİR-ANKARA POLİMETAL ARAMALARI PROJESİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13779
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.900,12TL


Etiketler: KIRIKKALE-KIRŞEHİR-ANKARA POLİMETAL ARAMALARI PROJESİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU