• ANKARA-POLATLI YÖRESİNDEKİ S:201700027 (ER: 3351092) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS EK RAPORU “POLİHALİT CEVHERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ”

ÖZ
Bu çalışma, Ankara ili Polatlı ilçesi Ömerler, Sazılar, Kıranharmanı Mahalleleri ve yakın civarını kapsayan S:201700027 numaralı ruhsat sahasında yapılmıştır. Çalışmalara 2016 yılında Ruhsat Etütleri Projesi kapsamında başlanmıştır. Çalışmalar, 2017 yılında Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Endüstriyel Tuz Aramaları Projesi; 2018-2019 yıllarında Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Globerit ve Tenardit Aramaları Projesi adı altında devam etmektedir. Ruhsat sahası, 2016 yılında talep edilmiştir. 2017 yılında MTA adına ruhsatlandırılmış olup, aynı yıl ruhsat sahasında 1/25.000 ölçekli maden jeolojisi harita alımı, prospeksiyon çalışmaları ve sondajlı arama çalışmaları başlamıştır.
Orta Anadolu'nun batısında yer alan çalışma alanı Tetis kuşağı içinde, Tetis'in kuzey kolunun kapanımıyla gelişen bir dizi tektonik olaylara sahne olmuş ve bütünüyle çarpışma kuşağı özellikleri sergileyen formasyonlarla bütünleşmiş bir alandır. Gelişen deformasyonlara uygun olarak başlıca pasif kıta kenarının ve ofiyolitli melanjların metamorfizma dilimlerini içerir. Sömdiken, Sivrihisar, Eskişehir, İnönü ve Mihalıççık metamorfitleri ile Karkın formasyonu Alt Triyas yaşlı kıtasal kabuk malzemesini karakterize etmektedir. Yukarıda tanımlanan birimler üstüne gelen Jura yaşlı birimlere çakıl veren Yalnızçam ve Bozüyük granodiyoriti tarafından kesilmektedir. Bu birimler üzerine taban konglomerası ile uyumsuz olarak Jura çökelleri gelmektedir. Üst Jura-Alt Kretase yaşlı çökellerle devam eden birim, yine uyumsuz olarak Üst Kretase konglomera, kumtaşı ve bol fosilli mikritik kireçtaşları ile örtülür. Üst Kretase birimleri ise Topkaya, Yörükkaracaören granodiyoriti ve Kaymaz graniti tarafından kesilir. Bu birimlerin üzerinde konglomera ve kumtaşlarından oluşan Paleosen yaşlı birim uyumsuzlukla gelir. Konglomera, kumtaşı, kiltaşı, marn ve bol fosilli kireçtaşlarından oluşan Eosen yaşlı birim ise tüm eski birimleri uyumsuz olarak örter. Miyosen-Pliyosen yaş konağındaki volkanosedimanter, evaporitik, karbonatlı, kırıntılı birimler, çalışma alanındaki en genç istifleri oluşturur (Gözler ve diğ., 1996).
Ruhsat sahasında 2017-2018 yıllarında yapılan sondajlarda gömülü Polihalit (K2Ca2Mg(SO4)4.2(H2O)) ve sodyum sülfat (Na2SO4) cevherleşmesi saptanmıştır. Cevherli seviyelerde, cevher minerallerine çoğunlukla manyezit (MgCO3), jips (CaSO4.2H2O) mineralleri eşlik etmektedir. Bu mineral birlikteliğine blödit (Na2Mg(SO4)2.4H2O), hidrogloberit (Na4Ca(SO4)3.2(H2O)) ve halit (NaCl) mineralleri katılmaktadır. Polihalit içeren cevherli seviyeler sodyum sülfat cevherleşmesi ile parajenez K2O’ca zengin zonlar şeklinde bulunmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13780
Rapor Adı ANKARA-POLATLI YÖRESİNDEKİ S:201700027 (ER: 3351092) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS EK RAPORU “POLİHALİT CEVHERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ”
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ANKARA-POLATLI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Murat KIRTIL Aytekin ÇOLAK Ali KOCAHARZEN Hamdi KIRBAŞ

ANKARA-POLATLI YÖRESİNDEKİ S:201700027 (ER: 3351092) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS EK RAPORU “POLİHALİT CEVHERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ”

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13780
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 928,00TL


Etiketler: ANKARA-POLATLI YÖRESİNDEKİ S:201700027 (ER: 3351092) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS EK RAPORU “POLİHALİT CEVHERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİNİ”