• GAZİANTEP-ARABAN-ZİYARETTEPE GAZ-2012/10 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

1. ÖZ
AR: 2009/2 AR: 2009/2AR: 2009/2 0 no.lu Gaziantep no.lu Gaziantep no.lu Gaziantepno.lu Gaziantep no.lu Gaziantep-Araban ArabanAraban Araban-Yolveren Yolveren Yolveren Yolveren jeotermal kajeotermal kajeotermal ka jeotermal ka jeotermal ka ynak arama ruhsat ynak arama ruhsat ynak arama ruhsat ynak arama ruhsat ynak arama ruhsat ynak arama ruhsat ynak arama ruhsat ynak arama ruhsat ynak arama ruhsat sahası sahası sahası nda jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke jeotermal sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla ekonomisine kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen etüt ça gerçekleştirilen etüt ça gerçekleştirilen etüt ça gerçekleştirilen etüt ça gerçekleştirilen etüt ça gerçekleştirilen etüt ça gerçekleştirilen etüt ça gerçekleştirilen etüt ça gerçekleştirilen etüt ça gerçekleştirilen etüt ça gerçekleştirilen etüt ça gerçekleştirilen etüt ça lışmaları neticesinde lışmaları neticesinde lışmaları neticesinde lışmaları neticesinde lışmaları neticesinde lışmaları neticesinde lışmaları neticesinde lışmaları neticesinde lışmaları neticesinde bir bir adet adet adet sondaj sondaj kuyusu kuyusu kuyusu kuyusu ön erilmiştir rilmiştir rilmiştir (Yolal ve diğ Yolal ve diğ Yolal ve diğ Yolal ve diğ Yolal ve diğ Yolal ve diğ , 2017 ). Önerilen bu Önerilen bu Önerilen bu Önerilen bu Önerilen bu jeotermal sondaj jeotermal sondaj jeotermal sondaj jeotermal sondaj jeotermal sondaj jeotermal sondaj kuyusu (GAZ kuyusu (GAZkuyusu (GAZ kuyusu (GAZkuyusu (GAZ kuyusu (GAZ-2012/10) 2012/10) 2012/10) sondaj aşamasında sondaj aşamasında sondaj aşamasında sondaj aşamasında sondaj aşamasında sondaj aşamasında sondaj aşamasında 700 ±50 m olarak 0 m olarak 0 m olarak 0 m olarak0 m olarak planlanmış ve planlanmış ve planlanmış ve planlanmış ve planlanmış ve sondaj sondaj 750,00 m etredeetrede etrede so nlandırılmıştır landırılmıştır landırılmıştır landırılmıştır landırılmıştır .
Sondaj alanı tektonik etkinliğin y Sondaj alanı tektonik etkinliğin y Sondaj alanı tektonik etkinliğin y Sondaj alanı tektonik etkinliğin y Sondaj alanı tektonik etkinliğin y Sondaj alanı tektonik etkinliğin y Sondaj alanı tektonik etkinliğin y Sondaj alanı tektonik etkinliğin y Sondaj alanı tektonik etkinliğin y Sondaj alanı tektonik etkinliğin y Sondaj alanı tektonik etkinliğin y Sondaj alanı tektonik etkinliğin y oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki oğun olduğu bir yerdedir. Ruhsat sahasındaki faylanmalar genelde KB faylanmalar genelde KBfaylanmalar genelde KBfaylanmalar genelde KBfaylanmalar genelde KB faylanmalar genelde KB faylanmalar genelde KBfaylanmalar genelde KBfaylanmalar genelde KBfaylanmalar genelde KBfaylanmalar genelde KB faylanmalar genelde KBfaylanmalar genelde KB-GD ve KD GD ve KDGD ve KD GD ve KDGD ve KD -GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den GB şeklinde uzanırlar. Bindirme hatları G’den K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de K’ye olduğu gibi K’den G’ye de olmuştur. olmuştur. olmuştur.
GAZ GAZ-2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 2012/10 jeotermal sondaj kuyusunda en üstten tabana kadar sırasıyla; 00,00 -376,00 metrel 376,00 metrel 376,00 metrel376,00 metreler er arasında Orta arasında Orta arasında Orta arasında Orta arasında Orta -Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç bloklu çakıl, kum, silt, turuncu, kahverengi, kırmızı renkli, siltli ç amurtaşı, polijenik murtaşı, polijenik murtaşı, polijenik murtaşı, polijenik murtaşı, polijenik murtaşı, polijenik çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady çakıltaşı (volkanik kaya parçalı, silisli, çoğunlukla marn, yer fosilli kireçtaşı, rady o- larit vb.), ku larit vb.), ku larit vb.), kularit vb.), ku larit vb.), ku mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy mtaşı (kaba, orta, ince taneli), ara kil bantları ve konglomeratik seviy e- ler, kiltaşı, silttaşı ler, kiltaşı, silttaşı ler, kiltaşı, silttaşı ler, kiltaşı, silttaşı ler, kiltaşı, silttaşı ler, kiltaşı, silttaşı ler, kiltaşı, silttaşı ler, kiltaşı, silttaşı , siltli kumtaşı, kumlu silttaşı ve umlu silttaşı ve umlu silttaşı ve umlu silttaşı ve umlu silttaşı ve umlu silttaşı ve umlu silttaşı ve çamurtaşı; 376,00 ; 376,00 -617,00 metreler 617,00 metreler 617,00 metreler 617,00 metreler 617,00 metreler 617,00 metreler arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin arasında Orta Miyosen yaşlı Çatboğazı Bazaltı’na ait olivin -ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ojit bazaltlarla (bazı sevi ye- leri diyabazik), volkanoklastik biri leri diyabazik), volkanoklastik biri leri diyabazik), volkanoklastik biri leri diyabazik), volkanoklastik birileri diyabazik), volkanoklastik birileri diyabazik), volkanoklastik biri leri diyabazik), volkanoklastik birileri diyabazik), volkanoklastik biri leri diyabazik), volkanoklastik biri leri diyabazik), volkanoklastik biri leri diyabazik), volkanoklastik biri mler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde ler (tüf, tüfit), çakıltaşı ve yer bant halinde kahverengi kiltaşları; 617,00 kahverengi kiltaşları; 617,00 kahverengi kiltaşları; 617,00 kahverengi kiltaşları; 617,00 kahverengi kiltaşları; 617,00 kahverengi kiltaşları; 617,00 kahverengi kiltaşları; 617,00 kahverengi kiltaşları; 617,00 kahverengi kiltaşları; 617,00 kahverengi kiltaşları; 617,00 -750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen 750,00 metreler arasında ise Üst Oligosen -Alt Miyosen Alt Miyosen Alt Miyosen Alt Miyosen Alt Miyosen yaşlı Fırat Fo yaşlı Fırat Fo yaşlı Fırat Fo yaşlı Fırat Fo yaşlı Fırat Fo yaşlı Fırat Fo yaşlı Fırat Fo yaşlı Fırat Fo yaşlı Fırat Fo yaşlı Fırat Fo rmasyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat masyonu’na ait beyaz, bej hafif pembemsi renkli, az çatlaklı (çat laklar laklar kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, kalsit dolgulu), biyojenik fosilli (alg, pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer pelesipod, miliolidae vb.), dokusal olarak yer tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az tane taşı, yer istiftaşı görünümünde, az -orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda orta derecede kısmen kristalize durumunda ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl ve volkanitler (bazaltlar) tarafından kesilmiş olan kireçtaşl arı kes rı kes rı kes ilmiştir. ilmiştir. ilmiştir. ilmiştir. ilmiştir.
GAZ GAZ-2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile 2012/10 jeotermal sondajında 64,00 metreye kadar 17 ½" matkapla ile r- lenmiş ve 0,00 lenmiş ve 0,00 lenmiş ve 0,00 lenmiş ve 0,00 lenmiş ve 0,00 -62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka 62,00 m’ler arasına 13 ⅜" kapalı ka ynaklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et naklı yüzey muhafaza borusu (et kalınlığı 6 mm) indiril kalınlığı 6 mm) indiril kalınlığı 6 mm) indiril kalınlığı 6 mm) indiril kalınlığı 6 mm) indiril kalınlığı 6 mm) indiril kalınlığı 6 mm) indiril kalınlığı 6 mm) indiril kalınlığı 6 mm) indiril kalınlığı 6 mm) indiril miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar miş, ardından 750,00 metreye kadar 8 ½" 8 ½" matkapla ilerle matkapla ilerle matkapla ilerle matkapla ilerle matkapla ilerlematkapla ilerle nen en en kuyu kuyukuyu, kuyu içi jeofizik log ölçüleri kuyu içi jeofizik log ölçüleri kuyu içi jeofizik log ölçüleri kuyu içi jeofizik log ölçüleri kuyu içi jeofizik log ölçüleri kuyu içi jeofizik log ölçüleri kuyu içi jeofizik log ölçüleri kuyu içi jeofizik log ölçüleri kuyu içi jeofizik log ölçüleri kuyu içi jeofizik log ölçüleri kuyu içi jeofizik log ölçüleri kuyu içi jeofizik log ölçüleri ve kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi kuyu takip bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu üretim borusu sonucu üretim borusu sonucu üretim borusu sonucu üretim borusu indirilmeden indirilmeden indirilmeden bitirilmi bitirilmi bitirilmiş olup üretime alınmamıştır. üretime alınmamıştır. üretime alınmamıştır. üretime alınmamıştır. üretime alınmamıştır. üretime alınmamıştır. üretime alınmamıştır. üretime alınmamıştır.
GAZ GAZ-2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun 2012 jeotermal sondajında, ilerleme bitiminde, çamur sirkülasyonunun ke- ke-silmesinden 59 silmesinden 59 silmesinden 59 silmesinden 59 saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde saat sora alınan kuyu içi jeofizik termik log ölçüsünde en yüksek statik en yüksek statik en yüksek statik en yüksek statik en yüksek statik en yüksek statik en yüksek statik en yüksek statik en yüksek statik en yüksek statik sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan sıcaklık, inilebilen maksimum derinlik olan 750 ,00 m’de ,00 m’de ,00 m’de , 15 dk 15 dk15 dk . bekleme bekleme sonrası sonrası 30,70 ˚C olarak ölçülmüştür. ˚C olarak ölçülmüştür. ˚C olarak ölçülmüştür. ˚C olarak ölçülmüştür. ˚C olarak ölçülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13777
Rapor Adı GAZİANTEP-ARABAN-ZİYARETTEPE GAZ-2012/10 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu SICAKSU SONDAJI
Yer - Konum AZİANTEP-ARABAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Adnan GÜVEN Ömer TURGUT Aydın ÇİÇEK

GAZİANTEP-ARABAN-ZİYARETTEPE GAZ-2012/10 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Ürün Kodu: DR13777
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 192,00TL


Etiketler: GAZİANTEP-ARABAN-ZİYARETTEPE GAZ-2012/10 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU