• ELAZIĞ-MERKEZ AR: 09 NO.LU CİP VE AR: 10 NO.LU POYRAZ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

ÖZ
Jeotermal enerji olanaklarının araştırılmasının amaçlandığı Elazığ-Merkez Cip
köyünde yer alan AR: 09 ve Poyraz köyünde yer alan AR: 10 no.lu MTA Genel
Müdürlüğü’ne ait 2 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yapılan jeolojik harita
alımı çalışmalarında, ruhsat sahalarının tamamında bir jeotermal sistemin olabilirliği
öngörülmüş, bunun sonucunda da jeofizik ve hidrojeokimya çalışmaları planlanarak
sondaj lokasyonu belirlemeye yönelik detay etüt çalışmaları yapılmıştır.
Çalışma alanında temeli Permiyen-Üst Triyas yaşlı Keban metamorfikleri
oluşturur. Alt Santoniyen’de metamorfizma geçiren bu temeli, düzenli bir magmatik
dizi sunan Koniasiyen-Santoniyen yaşlı Baskil magmatitleri kesmiştir. Keban
metamorfikleri güneye doğru itilerek, Senoniyen yaşlı Elazığ igniyıs kompleksi
birimleri üzerine yerleşmiştir. Bu birimler üzerinde açısal uyumsuzlukla Lütesiyen-Üst
Oligosen yaşlı Harput grubuna ait Kırkgeçit formasyonu gelmiştir. Bu birim üzerine,
yine açısal uyumsuzlukla, Pliyosen yaşlı, Çaybağı grubuna ait Karabakır formasyonu ve
Kireçtaşı üyesi gelmiştir. Pliyosen yaşlı Solhan formasyonu, yine Pliyosen yaşlı
Karabakır formasyonu sedimanter birimleriyle yanal ve düşey geçişlidir. En üstte ise
Kuvaterner yaşlı traverten, eski ve yeni alüvyon çökelleri bulunur.
İnceleme alanı ve yakın civarında belirlenen kaynak ve kuyulara ait suların
fiziksel parametrelerine bakıldığında, 20,4 °C sıcaklığa ulaşan kuyular gözlenmektedir.
Bu kuyular, sulama amaçlı açılmış sığ kuyulardır.
Jeolojik, hidrojeokimyasal ve jeofizik tüm verilerin birlikte değerlendirilmesi
sonucunda, AR: 09 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat alanında iki, AR: 10 no.lu
jeotermal kaynak arama ruhsat alanında ise bir adet olmak üzere toplam üç adet
jeotermal araştırma sondajı açılmasının, ruhsat sahalarının yer aldığı alanın jeotermal
potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkısı olacağı sonucuna varılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13776
Rapor Adı ELAZIĞ-MERKEZ AR: 09 NO.LU CİP VE AR: 10 NO.LU POYRAZ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOFİZİK JEOLOJİ
Yer - Konum ELAZIĞ-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Serkan KARACA Adnan USLU Ömer KESGİN Levent İLDEŞ Ragıp YILDIZ Emin HÖKELEKLİ

ELAZIĞ-MERKEZ AR: 09 NO.LU CİP VE AR: 10 NO.LU POYRAZ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13776
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 296,80TL


Etiketler: ELAZIĞ-MERKEZ AR: 09 NO.LU CİP VE AR: 10 NO.LU POYRAZ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU