•  DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ R: 80-2014/03, AR: 80-2014/04 VE AR: 80-2014/05 NO.LU EOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI  JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ, JEOFİZİK) RAPORU


 ÖZ

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, Osmaniye ili, 
Düziçi ilçesi sınırları ve 1/100.000 ölçekli N36 paftası içinde, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait üç adet 
jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, (AR: 80-2014/03, AR: 80-2014/04 ve AR: 80-2014/05) 
1/25.000 ölçeğinde detay jeotermal jeolojisi etüdü ve düşey elektrik sondaj (DES) yöntemi 
kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen jeofizik etüt çalışmaları ile ruhsat sahalarının jeotermal 
potansiyelinin ortaya konması hedeflenmiştir.

Çalışma alanı ve civarında esas olarak Amanos ve Misis istifleri ile örtü birimleri yer almaktadır. 
Bölgenin temelinde yer alan Amanos istifinin üzerine Misis- Andırın istifine ait birimler bindirme 
ile gelmektedir. Bu iki istife ait birimlerin üzerinde ise örtü birimleri olan Pliyosen ve 
Kuvaterner yaşlı birimler uyumsuz olarak yer almaktadır.

Bölgedeki en önemli kırık hattı Misis istifi ile Kızıldere Formasyonu arasında izlenen Yumurtalık 
Fayı’dır. Bu fay güneyde Yumurtalık ilçesi dolayından, kuzeydoğuda Gaziantep N36 b2 paftasına kadar 
yüksek açılı ters fay olarak izlenmiştir. Her ne kadar kuzey bloğu yükselmiş olarak gözlenmiş olsa 
da, sol yönlü doğrultu bileşeni de mevcuttur. Tortoniyen sonunda günümüzdeki konumunu kazanan 
Yumurtalık Fayı’nı kullanarak Kuvaterner evresinde bazaltik volkanizma oluşmuştur.

Yapılan inceleme ve jeolojik harita alımı çalışmaları sırasında sıcaklıkları 16,2- 22,5 °C, 
spesifik elektriksel iletkenlikleri ise 337-1.194 ❍S/cm arasında değişen 17 adet kaynak ve kuyu 
tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda; çalışma alanlarının jeolojik ve yapısal unsurlarına yönelik yeni 
verilerle birlikte ruhsat sahalarının kuramsal jeotermal modeline yorum getirebilecek sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu verilerin ışığında ruhsat sahalarında jeotermal akışkan elde edilebilecek herhangi 
bir potansiyel alan tespit edilememiştir. Bu nedenle sondajlı arama çalışmalarına geçilmeden 
rushatlar terk edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13774
Rapor Adı DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ R: 80-2014/03, AR: 80-2014/04 VE AR: 80-2014/05 NO.LU EOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ, JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum OSMANİYE-DÜZİÇİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Kitap - Yayın
Yazarlar Alper YOLAL nsal TURALI edat ÖZTÜRK İmam ÇELİK

DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ R: 80-2014/03, AR: 80-2014/04 VE AR: 80-2014/05 NO.LU EOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ, JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13774
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 265,89TL


Etiketler: DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ R: 80-2014/03, AR: 80-2014/04 VE AR: 80-2014/05 NO.LU EOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ, JEOFİZİK) RAPORU